Χρόνια ανάπτυξης της οικονομίας

Το 2020 μπορεί να εξελιχθεί σε μία χρονιά-σταθμό για την Ελλάδα. Ύστερα από δεκαετία κρίσης η οικονομία φαίνεται ότι αλλάζει πορεία. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. επενδύει στην ανάπτυξη. Το μεγάλο στοίχημα της ελληνικής οικονομίας είναι η ανάπτυξη. Ήδη, ενισχύεται η αξιοπιστία της Ελλάδος στις διεθνείς αγορές.

Παγιώνεται η θετική εικόνα για τις προοπτικές της οικονομίας μας. Εμβληματικές επενδύσεις, όπως αυτή του Ελληνικού, θα ξεκινήσουν άμεσα. Βελτιώνεται η θέση μας στις διαπραγματεύσεις για την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Η ανάπτυξη της οικονομίας θα δημιουργήσει νέες, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που θα επιτρέπουν να ξεκινήσει ένα ρεύμα επιστροφής των χιλιάδων άξιων νέων που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατάφερε ήδη να αλλάξει το κλίμα στην αγορά και να βελτιώσει την ψυχολογία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επίσης, οι διεθνείς οργανισμοί εκτιμούν ότι το 2020 θα είναι μία καλύτερη χρονιά.

Είναι σαφές ότι το οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης έχει θέσει σαφείς στόχους που οδηγούν σε βελτίωση της οικονομίας. Οι στόχοι αυτοί είναι:

Πρώτον: Η μείωση της φορολογίας. Ήδη, μειώνεται η μηνιαία παρακράτηση στις αποδοχές και στις συντάξεις. Αναστέλλεται ο Φ.Π.Α. στην οικοδομή. Καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για αναπήρους. Σημαντική μείωση θα δουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις καθώς ο εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος. Προωθείται ακόμη μεγαλύτερη μείωση της φορολόγησης των πολιτών μέσα στο 2020 . Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και η διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσα από την μείωση της φοροδιαφυγής , που αποτελεί και αγώνα υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Δεύτερον: Προωθείται η ανασυγκρότηση της οικονομίας με την αύξηση της ποσότητας και την βελτίωση της ποιότητας του εθνικού προϊόντος, ώστε η χώρα να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της στις διεθνείς αγορές.

Τρίτον: Η αναδιανομή του εισοδήματος και η προώθηση της κοινωνικής συνοχής. Αποτελεί βασικό παράγοντα για την συγκρότηση αρραγούς εσωτερικού κοινωνικού μετώπου.

Τέταρτον: Τα υγιή και πειθαρχημένα δημόσια οικονομικά που θα στηρίζονται στην απόλυτη δημοσιονομική πειθαρχία στο σκέλος των δαπανών.

Πέμπτον: Στην ενίσχυση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας. Αυτό θα επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, με την εκτέλεση του Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων , με την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.

Έκτον: Η βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους. Βασική επιδίωξη για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η περαιτέρω ενίσχυση της εμπιστοσύνης των διεθνών οίκων αξιολόγησης και της επενδυτικής κοινότητας.

Έβδομον: Η στήριξη του τραπεζικού συστήματος. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν, είναι χρήσιμα και μπορούν να αξιοποιηθούν. Όμως, αυτά δεν αρκούν. Χρειάζονται ιδιωτικές επενδύσεις, εγχώριες και ξένες. Για την υλοποίηση τους ο μόνος ουσιαστικός καταλύτης είναι το τραπεζικό σύστημα. Συνεπώς, χωρίς ισχυρό και υγιές τραπεζικό σύστημα δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ούτε η έλευση, ούτε η απορρόφηση, ούτε η διατήρηση της δυναμικής που θα δώσει την υψηλή και βιώσιμη ανάπτυξη.

Με τα μέτρα αυτά προωθείται η οικονομική ισχυροποίηση της χώρας. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ανακτώνται. Η πολιτική σταθερότητα και η αισιοδοξία επανέρχονται. Η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα εγκαθίστανται. Είναι σαφές ότι το 2020 είναι μια χρονιά αισιοδοξίας για την οικονομία.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ