Θετικά μηνύματα για την οικονομία

Η χώρα μας βγαίνει από μια μακρά κρίση κατά την οποία χάθηκαν ευκαιρίες για θετική εξέλιξη. Ο οίκος Fitch ανακοίνωσε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα βελτίωσε την θέση της στην κατάταξη της Διεθνούς Διαφάνειας. Η αναβάθμιση αντανακλά την βελτίωση των προοπτικών, την ενίσχυση της σταθερότητας και την τόνωση της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πέτυχε να προωθήσει σημαντικά την μείωση των φορολογικών συντελεστών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Επίσης, προχώρησε στην ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και η δημοσιονομική πολιτική βελτιώνει την βιωσιμότητα του δημοσιονομικού χρέους.

Αποτέλεσμα αυτής της επιτυχημένης πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι ότι ύστερα από πολλά χρόνια η ανάπτυξη επιστρέφει στην χώρα μας. Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, η ανεργία έχει αρχίσει να μειώνεται, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει και η επιχειρηματική και καταναλωτική εμπιστοσύνη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Τα μηνύματα που έρχονται για την ελληνική οικονομία είναι θετικά. Οι αγορές δείχνουν την εμπιστοσύνη τους στα ελληνικά ομόλογα με πολύ χαμηλά επιτόκια. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό, σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας. Παράλληλα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετά από μια μακρά περίοδο αρνητικών επιδόσεων, έχουν καταφέρει να επανακάμψουν.

Με την υπογραφή των αποφάσεων για την αναστολή του ΦΠΑ στα ακίνητα δόθηκε το πράσινο φως για την υπογραφή συμβολαίων για την κατασκευή νέων ακινήτων. Φορείς της αγοράς εκτιμούν ότι με την ενεργοποίηση των μέτρων θα κινητοποιηθούν σημαντικά κεφάλαια που θα κατευθυνθούν στην αγορά ακινήτων τόσο σε αγοραπωλησίες όσο και σε δαπάνες ανακατασκευών και ανακαινίσεων.

Η οικονομία εισέρχεται σε μία εποχή ισχυρής ανάπτυξης.

Η πολιτική αλλαγή που συντελέστηκε το καλοκαίρι του 2019, σήμανε την είσοδο της χώρας σε μία νέα περίοδο. Η οικονομία εισέρχεται σε μία εποχή διατηρήσιμης, ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης. Το θετικό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία είναι αναμφισβήτητο. Αντανακλάται στην αποκλιμάκωση των κρατικών ομολόγων και σε δείκτες της καταναλωτικής και επιχειρηματικής εμπιστοσύνης.

Για να συνεχιστεί η θετική αυτή πορεία θεωρώ ότι η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην αναβάθμιση των θεσμών και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Έμφαση στην ανάπτυξη των περιφερειών

Παράλληλα, πρέπει οι πολιτικές για την ανάπτυξη να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση για την ανάπτυξη των περιφερειών, στοχεύοντας στην χωρική συγκέντρωση του κρίσιμου μεγέθους, γνώσης, δεξιοτήτων, χρηματοδοτικών πόρων και θεσμικών ρυθμίσεων, ώστε να αναδεικνύονται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών.

Για να επιτύχουμε το αναπτυξιακό άλμα που χρειάζεται η πατρίδα μας πρέπει να υπάρξει στόχευση επενδύσεων σε σύγχρονες ψηφιακές, και τεχνολογικές λύσεις. Επενδυτικές προτεραιότητες αποτελούν η έξυπνη ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία. Η ανάπτυξη υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας και η άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παράλληλα, να παρασχεθούν στους πολίτες δυνατότητες, μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην σύγχρονη αγορά εργασίας. Οι αναγκαίοι πόροι μπορούν να εξευρεθούν από διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πόρων (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακοί νόμοι) καθώς και φορολογικά κίνητρα. Οι πόροι πρέπει να διατίθενται με προϋπόθεση την επίτευξη ανάπτυξης και μεγέθυνσης.

Σύνδεση αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση

Θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα η σύνδεση της αγοράς εργασίας με την εκπαίδευση. Μια συνεκτική στρατηγική εκπαίδευσης και επανεκπαίδευσης εργαζομένων και υιοθέτησης σύγχρονων μεθόδων διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού οδηγεί σε ανάπτυξη. Και βέβαια η μείωση της φορολογίας της εργασίας θα δώσει τις δυνατότητες σε εργαζομένους με ιδιαίτερες δεξιότητες να μπορέσουν να δουν το μέλλον τους στην Ελλάδα με άλλους όρους και με άλλες προοπτικές. Αυτά τα μέτρα θεωρώ ότι συντελούν στην στήριξη της ανάπτυξης της οικονομίας.

Είναι ευχάριστο για την πατρίδα μας ότι ατ μέτρα και η γενικότερη στρατηγική της Κυβέρνησης της Ν.Δ. κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση. Η αναπτυξιακή στρατηγική της Κυβέρνησης αποτελεί πρόταση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μιας στρατηγικής που απελευθερώνει τον κρυμμένο πλούτο της πατρίδας μας, δίνει ευκαιρίες σε όλους και δεν αφήνει πίσω κανέναν. Για τους λόγους αυτούς τα μηνύματα για την οικονομία είναι θετικά.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ