Το στοίχημα της Εθνικής ανάκαμψης

Το 2021 αναμένεται ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας με την αρωγή εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών εργαλείων, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι πόροι της θα υπάρξουν από ιδιωτικές επενδύσεις και με την στήριξη του τραπεζικού συστήματος.

Οι τέσσερις κύριοι πυλώνες του σχεδίου αφορούν την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής συνοχής, την πράσινη οικονομία.

Το εθνικό σχέδιο που εκτιμάται ότι μπορεί να κινητοποιήσει σχεδόν 60 δις για έργα και μεταρρυθμίσεις την επόμενη εξαετία συνιστά ένα βασικό εργαλείο στην προσπάθεια να αξιοποιηθεί η μεγάλη ευκαιρία να μεταμορφωθούν η χώρα και η δομή της οικονομίας.

Η ενίσχυση των επενδύσεων σε συνδυασμό με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης, των εξαγωγών και σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ. Επίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και κίνητρα για την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων με έμφαση στην αύξηση των εξαγωγών μπορούν να συμβάλουν στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Επιχειρήσεις από τον κατασκευαστικό και ενεργειακό κλάδο, την τεχνολογία πληροφορικής, όμιλοι μηχανολογικού, ηλεκτρολογικού και άλλου εξοπλισμού όπως γεωργικών μηχανημάτων, οχημάτων, οικοδομικών υλικών αλλά και όμιλοι εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, είναι μεταξύ εκείνων που μπορούν να ωφεληθούν από τα έργα που περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία.

Επίσης, πιστεύω ότι η χώρα μπορεί να αποτελέσει κέντρο για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, ακόμη και για προγράμματα κατάρτισης και εξειδίκευσης αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση στην Μεσόγειο με αιχμή κλάδους θετικών επιστημών και οικονομίας, ανάλυσης δεδομένων και διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης, σε παγκόσμια κλίμακα, σε αντικείμενα όπως οι κλασσικές σπουδές, η ιστορία και η φιλοσοφία προσελκύοντας την ομογένεια.

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την δημιουργία αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, την συνεργασία με ιδρύματα της αλλοδαπής και την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Η συστηματική προσέλκυση ενός μεγάλου αριθμού νέων ανθρώπων στην χώρα μας θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο πλούσιου και δυναμικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Να ενισχύσουμε την ελκυστικότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και της παρουσίας του στον διεθνή χάρτη.

Παράλληλα, θεωρώ αναγκαία την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αριστείας καθώς και την σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, να ενισχυθεί η έρευνα και με την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και την διασύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με τις στρατηγικές προτεραιότητας της χώρας.

Σημαντικό επίσης για την εθνική ανάκαμψη θεωρώ ότι είναι η μεταποίηση στη βάση καινοτομίας, παροχή υπηρεσίας ποιότητας στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στην ναυτιλία και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια και ο ανοικτός χαρακτήρας της οικονομίας.

Πέραν αυτών θεωρώ ότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την έξοδο από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας και την επίτευξη ανάκαμψης της οικονομίας είναι οι εξής:

Πρώτον

Η επιτάχυνση των εμβολιασμών, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, πράγμα που θα δώσει την δυνατότητα επιστροφής στην κανονικότητα με άρση ταξιδιωτικών και άλλων περιορισμών συμβάλλοντας στην ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης.

Δεύτερον

Διατήρηση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων και των εκτάκτων μέτρων όσο διαρκεί η πανδημία ώστε να εδραιωθεί η ανάκαμψη.

Τρίτον

Να υπάρξει ταχύτητα ενεργοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών πόρων από το δεύτερο εξάμηνο του 2021 θα ενισχύσει την δυναμική της ανάκαμψης και θα αποκαταστήσει την δημοσιονομική ισορροπία.

Συνεπώς, το στοίχημα της Εθνικής Ανάκαμψης θα κριθεί εφόσον επιτευχθεί ο υλικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και με κατεύθυνση την ενίσχυση της ψηφιακής και πράσινης οικονομίας καθώς και την προσέλκυση ξένων φοιτητών αξιοποιώντας την γεωγραφική θέση της χώρας μας καθώς και την ιστορική και πολιτιστική παράδοση της. Έτσι, θα κερδίσουμε το στοίχημα της εθνικής ανάκαμψης.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ