Συνολική αναδιάρθρωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η ψήφιση από την Βουλή του σχετικού νόμου που εισήγαγε η Υπουργός Παιδείας κα Ν. Κεραμέως. Και τούτο γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουμε στην αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν στην νέα αγορά εργασίας εργαζόμενοι με ιδιαίτερα και σύγχρονα προσόντα. Τεχνικοί και επαγγελματίες τεχνίτες αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην οικονομία στο μέλλον και μεγαλύτερες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.

Δυστυχώς σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη δεξιοτήτων του CEDEFOP, η Ελλάδα κατατάσσεται στην προτελευταία θέση ανάμεσα σε 31 χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπάρχει αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένα τεχνικά επαγγέλματα δεν υπάρχει αντίστοιχη προσφορά, ενώ η ανεργία των νέων παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Και τούτο γιατί η έλλειψη αντιστοίχισης καλλιεργούμενων προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στερεί ευκαιρίες και προοπτικές από τους νέους μας, αλλά και αναπτυξιακή δυναμική από την οικονομία μας.

Συνεπώς ,απαιτείται η πλήρης αναδιάρθρωση και ποιοτική οργάνωση και λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη γονιών και μαθητών γιατί θα αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για το επάγγελμα που πρόκειται να ασκήσει.

Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης με την οικονομία

Έτσι, ο καινούργιος Νόμος, που ψηφίστηκε από την Βουλή, έχει ως κεντρικό στόχο την σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την οικονομία. Επιχειρεί συνολική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με ρόλο στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, αλλά και στη δημιουργία νέων ευκαιριών για μαθητές και εργαζόμενους. Προς την κατεύθυνση αυτή ο νόμος προβλέπει:

Πρώτον: Την θεσμοθέτηση Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και Θεματικών ΙΕΚ, καθώς και την κατάταξη των αποφοίτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης στα επίπεδα του εθνικού πλαισίου προσόντων.

Δεύτερον: Δίδεται η δυνατότητα στα ΙΕΚ να οργανώσουν ξενόγλωσσα προγράμματα για την προσέλκυση ξένων σπουδαστών, αλλά και την εισαγωγή των αποφοίτων τους στα ΑΕΙ, μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Τρίτον: Θεσπίζεται ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Αυτό θα επιτευχθεί με την καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της θεσμοθέτησης Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και την ανάθεση του σχεδιασμού και του συντονισμού στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Τέταρτον: Άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τις ανάγκες τις πραγματικές της αγοράς εργασίας με βασικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας κάθε περιοχής. Προς την κατεύθυνση αυτή εκσυγχρονίζονται δομές, απλοποιούνται διαδικασίες, ανανεώνονται προγράμματα σπουδών, βελτιώνεται ο τρόπος πιστοποίησης.

Πέμπτον: Αναβαθμίζεται η παρεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης. Αυτά επιτυγχάνονται με την ίδρυση των ΙΕΚ, την πρόβλεψη για ίδρυση πειραματικών ΙΕΚ με νέες ειδικότητες βάσει των αναγκών της αγοράς, την έναρξη λειτουργίας Γραφείων Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας στα ΙΕΚ και σε άλλες δομές επαγγελματικής κατάρτισης, ώστε να παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζόμενων και αποφοίτων καθώς και οργάνωση και εποπτεία της Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζόμενων.

Ποιοτικές θέσεις εργασίας στα παιδιά μας

Συνεπώς, με τις ρυθμίσεις του νέου Νόμου επιτυγχάνεται συνολική αναδιάρθρωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης η οποία γίνεται εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να μπορεί να προσφέρει ποιοτικές θέσεις εργασίας στα παιδιά μας, να τους δώσει ουσιαστικές δεξιότητες, και να γίνει μια ουσιαστική και βασική επιλογή για τους νέους της πατρίδας μας. ουσιαστικά θεσμοθετείται για πρώτη φορά ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός με τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και οδηγούμαστε στην εξασφάλιση άμεσα δουλειάς σε ειδικότητες προσόντων, που αναζητά σήμερα η αγορά και δεν υπάρχουν καταρτισμένοι επαγγελματίες.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ