Στρατηγική ανάπτυξης με ορίζοντα τετραετίας

Η Κυβέρνηση έχει χειριστεί αποτελεσματικά την πανδημία, αντιμετωπίζοντας τους εκβιασμούς Ερντογάν, αντιμετώπισε το μεταναστευτικό στον Έβρο και τώρα σχεδιάζει την στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι δυσκολίες είναι μεγάλες λόγω της ύφεσης στον τουρισμό. Όμως, η Κυβέρνηση έχει θωρακίσει τα δημόσια οικονομικά μέσω της ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και της συνεπούς διαχείρισης των διαθεσίμων για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Επίσης, η στρατηγική ανάπτυξης θα στηριχθεί και στα κονδύλια που πέτυχε να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βελτιώθηκε κατά εννέα θέσεις. Βρίσκεται σήμερα στην 49η θέση μεταξύ 63 χωρών από την 58η το 2019 στον διεθνή δείκτη IMD της Ελβετίας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας οφείλεται κυρίως στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα, στην προσαρμοστικότητα της κυβερνητικής πολιτικής καθώς και στην απουσία κινδύνου πολιτικής αστάθειας.

Οι τρεις τελευταίοι μήνες απετέλεσαν μία τεράστια πρόκληση για την Κυβέρνηση, η οποία όμως κατόρθωσε να έχει η Ελλάδα σχετικά καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της πανδημίας. Η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,9% όταν ο μέσος όρος συρρίκνωσης στην ευρωζώνη ήταν 3,6%.

Σήμερα, η Ελλάδα προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες. Και τούτο γιατί παρέχει ένα πολιτικό πλαίσιο που διακρίνεται από σταθερότητα, με την Κυβέρνηση να εργάζεται με ορίζοντα τετραετίας.

Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι…

Πρώτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η προστασία των θέσεων εργασίας και η διευκόλυνση του ιδιωτικού τομέα, ώστε να παραμείνει ενεργός. Για τον λόγο αυτό σχεδιάστηκε και δρομολογείται η υλοποίηση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» βάση του οποίου το Κράτος επιδοτεί τους μισθούς και ένα μέρος σημαντικό των εργοδοτικών εισφορών, ώστε να μη χαθούν οι δουλειές.

Δεύτερη προτεραιότητα είναι η στήριξη του πρωτογενούς – αγροτικού τομέα με όχημα ένα νέο ασφαλιστικό πλαίσιο με ιδιαίτερα ευνοϊκές διατάξεις. Αποτελεί ένα νέο ασφαλιστικό σύστημα επιλογής 6 ασφαλιστικών κατηγοριών, με ειδική μέριμνα για τους αγρότες, ώστε να ενισχυθεί και να προστατευθεί το εισόδημα τους λαμβάνοντας με τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020 αυξημένα ποσά συντάξεων.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η νέα βιομηχανική στρατηγική που έχει ως κεντρικούς στόχους την περαιτέρω τόνωση της ανταγωνιστικότητας, τον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό, την ανάκτηση της αυτονομίας σε στρατηγικούς τομείς, ώστε να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας ύστερα από 10 χρόνια κρίσης.

Στην επίτευξη αυτού του στόχου κρίσιμο ρόλο θα έχουν τα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την αύξηση του συντελεστή υπερέκπτωσης φόρου για δαπάνες έρευνας και επενδύσεων, την αύξηση συντελεστή δόμησης σε επιχειρηματικά πάρκα και την επικαιροποίηση του χωροταξικού σχεδίου για τη βιομηχανία.

Επιπροσθέτως των παραπάνω πρωτοβουλιών, τα εργαλεία πολιτικής για την υλοποίηση της ανάπτυξης της οικονομίας θεωρώ ότι είναι τα εξής:

Πρώτον

Ένα μακροχρόνιο σχέδιο σημαντικών δημόσιων επενδύσεων και συνεπενδύσεων με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ) στις οικονομικές και κοινωνικές υποδομές.

Δεύτερον

Προσέλκυση ιδιωτικών και ξένων επενδύσεων, που θα ξεπερνούν το 20% του ΑΕΠ ετησίως.

Τρίτον

Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και αναπτυξιακή αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας.

Τέταρτον

Προώθηση τολμηρών μεταρρυθμίσεων στην δημόσια διοίκηση.

Πέμπτον

Μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων και εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών.

Έκτον

Υλοποίηση διαρθρωτικών πολιτικών που οδηγούν σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού και ενέργειας.

Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, οι πόροι και η ευκαιρία να αλλάξουμε την χώρα. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει ως κεντρικό της στόχο την εφαρμογή μιας στρατηγικής ανάπτυξης με ορίζοντα τετραετίας. Συνεπώς, θεωρώ ότι μπορεί να υλοποιήσει τις παραπάνω πολιτικές.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ