Πορεία προς την ανάπτυξη

Η Ελλάδα διαχειρίζεται πολλές, παράλληλες και ταυτόχρονες κρίσεις. Είναι σημαντικό ότι τις διαχειρίζεται με επιτυχία. Κρίσιμο θέμα, εκτός από την αντιμετώπιση της πανδημίας, είναι η ανόρθωση της οικονομίας που πλήττεται ιδιαίτερα. Η έξοδος της οικονομίας από την ύφεση, με την επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει την εφαρμογή μιας στρατηγικής με σειρά μεταρρυθμίσεων.

Οι επενδύσεις αποτελούν το «κλειδί» για την επόμενη καλή ημέρα της χώρας. Για τον λόγο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κυρ. Μητσοτάκης έχει προωθήσει μέτρα που αφορούν στην ελάφρυνση επιχειρήσεων και επαγγελματιών με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και την καθιέρωση φορολογικών ελαφρύνσεων.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης

Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της οικονομίας μας είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας μας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Ελλάδα κινείται θετικά. Και τούτο πιστοποιείται από τα εξής:

Πρώτον

Το Ελληνικό Δημόσιο δανείστηκε, μέσω δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, 812,5 εκατομμύρια ευρώ με αρνητικό επιτόκιο:-0,16%.

Δεύτερον

Η απόδοση του 10ετους και 15ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε σε ιστορικά χαμηλά στην περιοχή του 0,9% και 1,08%.

Τρίτον

Η εταιρία Mohegan ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ κατέθεσε οικονομική προσφορά-ρεκορ, 150 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό.

Αυτά αντανακλούν την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο η ελληνική οικονομία να κινηθεί προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, στην εξωστρέφεια, στην ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς και στην ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Βασικοί άξονες

Οι βασικοί άξονες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θεωρώ ότι είναι οι εξής:

Πρώτον

Η ανάδειξη της καινοτομίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού ως παράγοντες δημιουργίας για τον μετασχηματισμό που απαιτείται.

Δεύτερον

Ένα νέο μοντέλο εργασίας, με βασικούς καταλύτες την τεχνολογική επανάσταση, αλλά και τις προσδοκίες και απαιτήσεις των νεότερων εργαζομένων. Αλλαγές που αφορούν το ωράριο, τον τόπο εργασίας, αλλά και την σχέση εργαζομένων-επιχείρησης.

Τρίτον

Ένα νέο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που να είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας.

Τέταρτον

Επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης.

Πέμπτον

Ένα νέο χωροταξικό νομοσχέδιο, ώστε να υπάρχει σαφής προσδιορισμός των χρήσεων γης, περιορισμός της εκτός σχεδίου άναρχης δόμησης και απλοποίηση της αδειοδότησης επενδύσεων, ιδίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Έκτον

Νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων ώστε να περιορίζεται η γραφειοκρατία και να ενισχύεται η διαφάνεια. Έτσι, τα έργα θα μπορούν να εκκινούν και να αποπερατώνονται με ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια.

Έβδομον

Η χώρα θα πρέπει να αναλάβει μια οργανωμένη εκστρατεία επικοινωνίας, η οποία θα προβάλει το νέο αφήγημα σχετικά με τις επενδύσεις και ένα νέο brand, το οποίο θα ενσωματώνει όλους τους παράγοντες που την καθιστούν ελκυστική στις επενδύσεις. Και τούτο γιατί οι επενδύσεις φέρνουν την ανάπτυξη.

Είναι ιδιαίτερα θετικό πάντως ότι η Ελλάδα ξεκίνησε να μπαίνει με μεγάλη ταχύτητα στον διεθνή επενδυτικό χάρτη. Με επενδύσεις που εξαιρετικά δύσκολα στο παρελθόν θα κατάφερνε να προσελκύσει. Χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα θετικά παραδείγματα είναι η επένδυση της Microsoft, που εκτός από το οικονομικό της αντίκτυπο, που ως προστιθέμενη αξία αναμένεται να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, και θα συντελέσει στην περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην πατρίδα μας ως κομβικού προορισμού άμεσων ξένων επενδύσεων. Επίσης και αυτή του Ελληνικού. Η πρόταση για την άδεια στο καζίνο ήταν πέντε φορές πάνω από την ελάχιστη τιμή προσφοράς.

Είναι συνεπώς σαφές ότι το σταθερό πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, οι επιδόσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη και οι πολιτικές της για την κλιματική αλλαγή αποτελούν τα στοιχεία που καθιστούν την χώρα μας ελκυστικό προορισμό για τους επενδυτές. Έτσι, η Ελλάδα μπαίνει σε πορεία προς την ανάπτυξη.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ