Μεταρρυθμίσεις και ανάκαμψη

Στη συνεδρίαση του Eurogroup επισφραγίστηκε η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Ελλάδος και επαναβεβαιώθηκε η συνέχιση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων μέχρι να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση.

Παράλληλα, η έκδοση 30 ετούς ομολόγου υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, καθώς σημειώθηκε σημαντική ζήτηση, αντλήθηκαν 2,5 δις ευρώ με χαμηλό κόστος δανεισμού (1,956%). Η έκδοση αυτή συμβάλλει σημαντικά στην περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους και καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, η ολοκλήρωση των έργων στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και τα νέα επενδυτικά σχέδια για έργα ΑΠΕ, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.

Αυτά είναι χαρακτηριστικά δείγματα ότι η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης μόλις ησυχάσουμε από την πανδημία. Ήδη, στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνεται κατάλογος 170 έργων επενδύσεων και επενδυτικών προγραμμάτων. Έτσι, στα επόμενα χρόνια θα μπουν στην οικονομία 32 δις ευρώ (επιδοτήσεις και δάνεια) ποσό που θα αυξηθεί σημαντικά στο βαθμό που θα καλούνται οι επιχειρηματίες να προσθέσουν και την δική της συμμετοχή. Ειδικότερα, στα έργα αυτα περιλαμβάνονται προγράμματα που αφορούν ενέργεια και περιβάλλον, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, φορολογία, εργασία, υποδομές, έρευνα και ανάπτυξη, και άρδευση.

Ήδη, σε έναν κατάλογο 113 έργων και 64 μεταρρυθμίσεων αποκρυσταλλώθηκε τελικά το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που θα υποβληθεί στα μέσα Απριλίου στην Κομισιόν για να δωθούν οι επιχορηγήσεις του Ταμείου, που προορίζονται για ιδιωτικές επενδύσεις.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα φέρει, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης, επενδύσεις 60 δις ευρώ σε 6 χρόνια και θα δημιουργηθούν περίπου 200.000 θέσεις εργασίας. Άρα, θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες σε ορίζοντα εξαετίας. Το σχέδιο αυτό έχει 4 πυλώνες δράσης: την ψηφιακή μετάβαση κράτους και επιχειρήσεων, την πράσινη μετάβαση, την ενίσχυση Παιδείας-Υγείας κοινωνικής συνοχής και την αύξηση των επενδύσεων.

Με το Πρόγραμμα αυτό η ελληνική οικονομία μετατρέπεται σε ανταγωνιστική και εξωστρεφή, πράγμα που οδηγεί σε ανάπτυξη και ανάκαμψη της χώρας.

Ειδικό βάρος δίνεται στον εκσυγχρονισμό κύριων κλάδων της οικονομίας όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, καθώς και η βελτίωση των εθνικών μεταφορών και των υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα στην αγροδιατροφή προωθούνται δράσεις έρευνας και καινοτομίας καθώς και η διείσδυση στις διεθνείς αγορές.

Βασικό στοιχείο των επενδύσεων είναι η εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών.

Παράλληλα, θεωρώ ότι πρέπει να προωθηθούν και άλλες αναγκαίες μεταρρυθμίσεις με στόχο την τόνωση της δυναμικής και βιώσιμης προοπτικής της ελληνικής οικονομίας ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη. Κυρίως προς την κατεύθυνση της μείωσης του φορολογικού βάρους εργαζομένων και επιχειρήσεων. Και τούτο γιατί η υψηλή φορολόγηση περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας και μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα:

Πρώτον

Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων με μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας και ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα φορολογικών κινήτρων με στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Δεύτερον

Μείωση του φορολογικού βάρους των εργαζομένων, μείωση της έμμεσης φορολογίας, εξορθολογισμός των φόρων στην ακίνητη περιουσία.

Τρίτον

Σταθερότητα και περαιτέρω απλοποίηση του φορολογικού συστήματος για την προσέλκυση επενδύσεων και περαιτέρω εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης, κυρίως μέσω της ψηφιοποίησης.

Επίσης, η πολιτεία πρέπει να λάβει αποφάσεις προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού των αγροκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την ίδρυση καθετοποιημένων μονάδων. Επίσης, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στην αγορά και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής. Μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι οι φοροαπαλλαγές για το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, η κατασκευή έργων για την ταμίευση και την αξιοποίηση του αρδευτικού νερού με κλειστα δίκτυα άρδευσης. Θεωρώ ότι ο αγροτικός τομέας μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας μας.

Σημαντικό και για την ανάπτυξη της χώρας είναι η σταδιακή αύξηση της χρηματοδότησης πανεπιστημίων και ερευνητικών κινήτρων, κυρίως προς την κατεύθυνση της έρευνας.

Και τούτο γιατί η ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, θα οδηγήσει στην συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, πράγμα που θα βοηθήσει την αναπτυξιακή πορεία. Σήμερα, είναι προβληματική η διασύνδεση της Έρευνας και Ανάπτυξης με την οικονομία, η οποία σχετίζεται με τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα και καινοτομία αποτελούν την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη. Γι αυτό είναι αναγκαίο να υπάρξει σύνδεση των πανεπιστημίων με την βιομηχανία και ευρύτερα την οικονομία.

Επίσης, η διαμόρφωση κλίματος δημιουργικότητας και ανοικτών οριζόντων στα Πανεπιστήμια, ώστε να παρέχεται βοήθεια στους νέους φοιτητές, προκειμένου να εντάξουν στην επαγγελματική τους προοπτική τη συμμετοχή στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης.

Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν οι αναγκαίες αυτές μεταρρυθμίσεις ώστε η πατρίδα μας να μπει σε τροχιά ανάκαμψης μετά την λήξη της πανδημίας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ