Μεταρρυθμίσεις από την ανάπτυξη της Ελλάδας

Ο παραγωγικός ιστός της χώρας μας πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Χρειάζεται παράλληλα να οργανώσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης με βασικούς πυλώνες την ταχύτατη αύξηση των ιδιωτικών, δημοσίων και ξένων επενδύσεων και την ισχυρή ανάκαμψη των εξαγωγών της χώρας. Παράλληλα, αναγκαία είναι η προσαρμογή του παραγωγικού τομέα στα νέα δεδομένα της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ήδη, με την Κυβέρνησης της Ν.Δ. έχει επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει καθαρός ορίζοντας μέχρι το 2023 για να εφαρμοστούν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Το θετικό κλίμα που επικρατεί σε νοικοκυριά και αγορά αποτελεί τη βάση για υλοποίηση επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Η πολιτική ελάφρυνση των φορολογικών βαρών που εφαρμόζει οδηγεί την οικονομία σε φάση αποκλιμάκωσης των φόρων ενισχύοντας την ανάπτυξη. Ήδη, σημαντικές επενδύσεις έχουν μπει σε τελική φάση, πράγμα που ευνοεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το Υπουργείο Οικονομικών, όπως δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρας, προωθεί για το 2020 τις εξής μεταρρυθμίσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη της Ελλάδας.

Πρώτον: Την επίτευξη υψηλής και διατηρήσιμης οικονομικής μεγέθυνσης με στόχο ρυθμό ανάπτυξης 2,8%.

Δεύτερον: Την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

Τρίτον: Τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της ακόμη μεγαλύτερης μείωσης της φορολόγησης των πολιτών, όπως περαιτέρω μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, αλλά και μείωσης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Τέταρτον: Την ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Πέμπτον: Την βελτίωση της δυνατότητας αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Είναι συνεπώς αναγκαίο να προωθηθεί η υλοποίηση των μέτρων αυτών.
Παράλληλα, απαιτείται η εφαρμογή και των εξής πυλώνων δράσης:

Πρώτον: Επιτάχυνση και εμβάθυνση στην πορεία των μεταρρυθμίσεων για να στηριχθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη της αγοράς.

Δεύτερον: Να υπάρξει εξορθολογισμός του τραπεζικού τομέα.

Τρίτον: Βασική πηγή ανάπτυξης είναι και η αγορά ενέργειας. Πρέπει να ανοίξει στον ελεύθερο ανταγωνισμό, ώστε να γίνει πιο φιλική προς το περιβάλλον και να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, που παραμένει από τα υψηλότερα στην ευρωζώνη.

Τέταρτον: Να προωθηθεί περαιτέρω ο εξορθολογισμός και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης. Να μειωθεί η γραφειοκρατία με την προώθηση ψηφιοποιημένων διαδικασιών στην Δημόσια Διοίκηση.

Η εφαρμογή και η υλοποίηση μιας αποφασιστικής οικονομικής και μεταρρυθμιστικής στην διοίκηση πολιτικής θα οδηγήσει στην στήριξη όλων των παραγόντων που τροφοδοτούν την ανάπτυξη και στην άρση των αντικινήτρων. Απαιτείται η προώθηση μεταρρυθμίσεων για να αρθούν τα όποια αντικίνητρα και να δημιουργηθεί έντονα υποστηρικτικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα επιθετικό σχέδιο προσέλκυσης ξένων παραγωγικών επενδύσεων στο πλαίσιο δημιουργίας φιλικότερου επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Έτσι, θα επιτευχθεί αύξηση των επενδύσεων. Συνεπώς, ο βασικός άξονας κυβερνητικής δράσης είναι η προώθηση μεταρρυθμίσεων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της Ελλάδας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ