Μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Η Κυβέρνηση πρέπει να χειριστεί τη διαδικασία επανεκκίνησης της οικονομίας με τον ίδιο υποδειγματικό τρόπο που αντιμετώπισε την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Κυβέρνηση οφείλει να ανασχεδιάσει την οικονομική πολιτική προτάσσοντας την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυνάμεων. Η οικονομία θα χρειαστεί μία ισχυρή ώθηση, ώστε να αναθερμανθεί τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά. Να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι με την συνδρομή των ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Είναι πάντως σημαντικό ότι ήδη η Κυβέρνηση άπλωσε «δίχτυ προστασίας» σε εργαζομένους και επιχειρήσεις που πλήττονται εφαρμόζοντας δημοσιονομικά μέτρα ύψους 14 δις ευρώ. Επίσης, ενισχύθηκε η ρευστότητα με 10 δις ευρώ και αναπτύχθηκαν δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ανέργους. Παράλληλα, χορηγούνται δάνεια σε επιχειρήσεις με κρατική εγγύηση μέσω Ταμείου Εγγυοδοσίας της Αναπτυξιακής Τράπεζας ύψους 7 δις ευρώ για την παροχή ρευστότητας για την επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς και θα καταβάλλεται η «επιστρεπτέα προκαταβολή» ύψους 1 δις ευρώ.

Γενναίες μεταρρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης

Πρέπει οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις να συνεχιστούν γιατί βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προσελκύουν επενδύσεις που φέρνουν δουλειές και βιώσιμη ανάπτυξη. Έγιναν γενναίες μεταρρυθμίσεις έκτακτης ανάγκης. Φτιάχνεται ψηφιακό κράτος μέσα σε εβδομάδες. Και αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη. Όπως και τα ζητήματα της τηλεργασίας. Η Πολιτεία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Έδωσε πολλά χρήματα κυρίως για να τονώσει την εργασία και το εισόδημα. Έτσι, η στροφή στην ψηφιακή και απομακρυσμένη λειτουργία πολλών δράσεων βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος σε όλους τους κλάδους και η αγορά εργασίας γίνεται πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική.


Είναι ιδιαίτερα θετικό για το μέλλον της Ελλάδας ότι ο εκσυγχρονισμός του κράτους θα παραμείνει και μετά την καραντίνα, όπως και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή της επιχειρηματικότητας, της εργασίας και της εκπαίδευσης. Η δημόσια διοίκηση μπορεί να λειτουργήσει και σε συνθήκες κρίσης και αυτό είναι μία κατάκτηση που έμοιαζε ακατόρθωτη.

Μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας

Για την επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει, πέραν αυτών, να ληφθούν και τα εξής μέτρα:

Πρώτον

Το παραγωγικό υπόδειγμα της οικονομίας πρέπει να υποστηρίξει βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Στον τουρισμό, που είναι ο βασικός πυλώνας της οικονομίας μας, απαιτείται ενίσχυση υποδομών, ουσιαστική διασύνδεση με άλλους τομείς, όπως ο πολιτισμός και τα τρόφιμα και βελτίωση της ποιότητας.

Δεύτερον

Ενίσχυση της μεταποίησης που θα δημιουργεί και θα ενσωματώνει καινοτομία και ανθρώπινο κεφάλαιο και θα στηρίζει τις εξαγωγές.

Τρίτον

Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως στην υγεία και στην εκπαίδευση, είναι απαραίτητη η ριζική αναδιοργάνωση, ώστε η κατανομή πόρων να ευθυγραμμίζεται από τα κατάλληλα κίνητρα. Παράλληλα, πρέπει να προωθηθούν με σύντομες διαδικασίες σημαντικά δημόσια έργα.

Τέταρτον

Να υπάρξει κατανομή δημοσίων επενδύσεων στην καινοτομία, η οποία μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την ανασυγκρότηση της χώρας. Όλες οι προτεινόμενες μορφές επενδύσεων πρέπει να εστιάζουν στην χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, ώστε να βελτιωθούν η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε μακροχρόνια βάση απαιτεί επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο (εκπαίδευση, δεξιότητες) και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Πέμπτον

Στήριξη του τουρισμού. Πρέπει να αποφασιστούν πρωτόκολλα λειτουργίας μεταφορών και τουριστικών επιχειρήσεων ρεαλιστικά, εφαρμόσιμα και βιώσιμα. Πρέπει να μειωθεί ο Φ.Π.Α στο σύνολο του τουρισμού. Το τουριστικό προϊόν αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 20% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ το πραγματικό του αποτύπωμα στην εθνική οικονομία μπορεί να αγγίζει ακόμη και το 30% του ΑΕΠ. Αντιπροσωπεύει το 37% των θέσεων απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων συνδέονται έμμεσα με τον τουρισμό, όπως οι βιομηχανίες που τροφοδοτούν τις μονάδες με προϊόντα διατροφής καθώς και ο χώρος των κατασκευών και της οικοδομής. Επίσης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος των ταξιδιωτών στην Ελλάδα μέσω της εφαρμογής ενός «υγειονομικού διαβατηρίου».

Έκτον

Μια μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως η μείωση των φόρων στα καύσιμα, θα στήριζε την αγροτική και βιομηχανική παραγωγή, θα περιόριζε το κόστος ενέργειας και θα τόνωνε τις εσωτερικές μεταφορές.

Έβδομον

Θεμελιώδης πρόνοια για μια ανασυγκρότηση είναι ένα δίχτυ προστασίας των εργαζομένων που θα εγγυάται ορισμένο βιοτικό επίπεδο και επανεκπαίδευση όσων χάνουν την δουλειά τους. Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο.

Θεωρώ ότι το μεγάλο ζητούμενο για την επόμενη ημέρα είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας. Είναι βέβαιο ότι η Κυβέρνηση δεν θα επιχειρήσει την επανεκκίνηση της οικονομίας άοπλη. Θα λάβει τα αναγκαία μέτρα. Οι θυσίες της καραντίνας δεν πηγαίνουν χαμένες. Θα υπάρξει σοβαρή καθοδήγηση και μέθοδος. Έρχεται μία άλλη Ελλάδα. Η Ελλάδα της δημιουργίας και της ανάπτυξης.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ