Εντείνονται και προωθούνται μεταρρυθμίσεις

Η κυβέρνηση εντείνει και προωθεί το μεταρρυθμιστικό της έργο που είναι απαραίτητο για την Ελλάδα, ώστε να κάνει τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη.

Ειδικότερα

Πρώτον

Έφερε το Νομοσχέδιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση.

Κεντρικός στόχος είναι η επαγγελματική εκπαίδευση να καταστεί συνειδητή επιλογή για όλους γιατί θα υπάρχει εργασία για τους πτυχιούχους και αποτελεί εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής.

Με τις ρυθμίσεις αυτές καθιερώνεται: Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, θεσμοθετείται Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ανατίθεται ο σχεδιασμός και ο συντονισμός στην Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης. Επίσης, επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Επίσης, αναβαθμίζεται η παρεχόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση σε επίπεδο δομών, διαδικασιών, προγραμμάτων σπουδών και πιστοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την ίδρυση 15 Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων και την διοικητική και λειτουργική ενίσχυση των ΙΕΚ και την πρόβλεψη για ίδρυση πειραματικών και θεματικών ΙΕΚ με νέες ειδικότητες βάσει των αναγκών της αγοράς.

Δεύτερον

Παρουσιάστηκε Νομοσχέδιο για ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η μεταρρύθμιση και η αναδιάρθρωση της Πρόνοιας, ώστε να καταστεί ένας σύγχρονος μοχλός προώθησης αλλαγών για την στήριξη των πλέον ευάλωτων πολιτών που γίνεται επιτακτική εξαιτίας των συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία.

Προς την κατεύθυνση αυτή προβλέπονται η λήψη μέτρων για την υποστήριξη των παιδιών και των ευάλωτων ομάδων. Εισάγονται οι βασικές προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία. Επίσης, ενισχύεται στην πράξη ο θεσμός της αναδοχής και διευρύνεται ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να φροντίσουν ένα παιδί και ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την παροχή του επιδόματος στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Τρίτον

Ολοκληρώθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Άτομα με Αναπηρία με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ο.Η.Ε.

Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση είναι: α. Η κωδικοποίηση των διάσπαρτων νομοθετικών διατάξεων β. Η άμεση ενσωμάτωση του προστατευτικού πλαισίου του Ενωσιακού και του Διεθνούς Δικαίου γ. Η δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Τέταρτον

Στον νέο Κώδικα Διευθέτησης Οφειλών εντάσσονται μέτρα προστασίας, ώστε οι πολίτες έμπρακτα να διασώσουν την 1η κατοικία τους.

Ειδικότερα, με το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών οι πολίτες μπορούν πλέον να ρυθμίζουν τα χρέη τους προς τράπεζες και Δημόσιο, σε έως 240 δόσεις διπλάσιες από τις 120 που ίσχυε. Επίσης, παρέχεται επιδότηση δανείων 1ης κατοικίας στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Πέμπτον

Ενισχύονται οι μεταφορές προσώπων στην Αθήνα

με 200 λεωφορεία και 550 επιπλέον οδηγούς σε ημερήσια βάση, ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Έκτον

Δεκαπέντε επιπλέον δήμοι εντάσσονται σε πρόγραμμα με το οποίο διευρύνεται η υπηρεσία εξυπηρέτησης από τα ΚΕΠ χωρίς φυσική παρουσία, αλλά με την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονιμσού του δικτύου των ΚΕΠ, προωθείται ένα ακόμη μέτρο διευκόλυνσης του πολίτη στις συναλλαγές του με το Δημόσιο. Υπάλληλοι των ΚΕΠ εξυπηρετούν τον πολίτη με προγραμματισμένη βιντεοκλήση, ενώ το έντυπο που εκδίδεται αποστέλλεται είτε ηλεκτρονικά, είτε με συστημένη επιστολή, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού με την μείωση της προσέλκυσης στα ΚΕΠ πολιτών.

Έβδομον

Πρόκειται να κατατεθεί νομοσχέδιο

που θα προβλέπει προσαρμοσμένες στην νέα πραγματικότητα ρυθμίσεις για την τηλεργασία, τις γονικές άδειες-χορήγηση και στους άνδρες-μέτρα ελέγχου της «μαύρης εργασίας» και κίνητρα για την πρόσβαση γυναικών στην απασχόληση.

Όγδοον

Επιτάχυνση απονομής της Δικαιοσύνης.

Θα ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες, ενώ θα διευρυνθεί ο θεσμός της πιλοτικής δίκης και των επίκουρων βοηθών δικαστών.

Ένατον

Απλοποιείται η αδειοδότηση επενδύσεων, ιδίως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Είναι σημαντικό για την γενικότερη βελτίωση της ζωής των πολιτών ότι θεσπίζονται και προωθούν άμεσα τα νέα αυτά μεταρρυθμιστικά μέτρα, τα οποία θα αλλάζουν προς το καλύτερο την ζωή των πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις συνεπώς εντείνονται.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ