Βασικές μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα

Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολλές διαχρονικές παθογένειες, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε ανάπτυξη. Η πανδημία έβγαλε στην επιφάνεια αδυναμίες. Η Ελλάδα πρέπει να καταφέρει να βγει πιο δυνατή.

Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι η Κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την επόμενη ημέρα, ώστε να φέρει επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες δουλειές και να ωθήσει την ανάπτυξη.

Στην οικονομία, η Κυβέρνηση έχει αποδείξει, καθ’ όλη την διάρκεια της πανδημίας, ότι δρα έγκαιρα, μεθοδικά, στοχευμένα και αποτελεσματικά. Εφάρμοσε ευρύ πλέγμα μέτρων για να περιορίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρεύσουν στην χώρα θα αποτελέσουν τον μοχλό επιστροφής στην ανάπτυξη, δεδομένου ότι θα μπουν στην οικονομία 32 δις ευρώ από τα ευρωπαϊκά ταμεία, τα οποία θα αυξηθούν σημαντικά από τις ιδιωτικές επενδύσεις, που οι επιχειρηματίες θα προσθέσουν και την δική τους συμμετοχή.

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης, η αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης, αλλά και των φορολογικών εσόδων, δημιουργώντας έτσι δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω ελαφρύνσεις, είναι ο βασικός στόχος του Ταμείου Εθνικής Ανάκαμψης.

Κλειδί για την επίτευξη υψηλής ανάπτυξης αποτελούν οι μεταρρυθμίσεις για να αλλάξει σελίδα η οικονομία.

Συνεπώς, πρέπει η Κυβέρνηση να αλλάξει το δημοσιονομικό μείγμα της χώρας, στηριζόμενη σε τρεις στόχους.

Πρώτον

Επιτάχυνση της ανάπτυξης και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καλά αμειβομένων.

Δεύτερον

Μείωση της φοροδιαφυγής. Η φοροδιαφυγή είναι, όχι μόνο κοινωνικά άδικη, αλλά οδηγεί και σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, καθ’ ότι προκαλεί στρεβλώσεις στην κατανομή των πόρων.

Τρίτον

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που δεν επιβαρύνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ώστε να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι θεωρώ ότι πρέπει να ληφθούν τα κάτωθι μέτρα.

Πρώτον

Αύξηση του κατώτατου μισθού, περιορισμός των ελαστικών μορφών απασχόλησης και της «μαύρης εργασίας», καταπολέμηση της ανεργίας, στοχευμένες ενισχύσεις για την νεανική επιχειρηματικότητα, κίνητρα για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων.

Δεύτερον

Εφαρμογή ενός δυνατότερου φορολογικού συστήματος. Μείωση του φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων, μετάταξης σε χαμηλότερη κατηγορία Φ.Π.Α αγαθών και υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες, παροχή κινήτρων σε επιχειρήσεις για επίτευξη ανάπτυξης, μείωση της φοροδιαφυγής μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και επέκτασης ηλεκτρονικών πληρωμών.

Τρίτον

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν οι επενδύσεις, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Είναι σημαντικό να ιδρυθούν Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης και να συνδεθούν με επιχειρήσεις. Επίσης, η εξέλιξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών και η στροφή στην σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση θα συμβάλουν στην καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευομένων. Η εξοικείωση τους με τον ψηφιακό κόσμο αφενός και η απόκτηση των ανάλογων δεξιοτήτων αφετέρου, είναι απαραίτητη.

Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει αύξηση των πόρων για έρευνα και καινοτομία, δημιουργία πλαισίου στήριξης νέων τεχνολογιών και ως μέρος του ψηφιακού μετασχηματισμού, υιοθέτηση ειδικών αναπτυξιακών περιφερειακών προγραμμάτων, μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση της παραγωγικότητας, άρση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων.

Είναι πάντως ιδιαίτερα θετικό ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι βασικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, ώστε να αξιοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι συνολικού ύψους 32 δις ευρώ δίνοντας έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση με «κλειδί» την κινητοποίηση σημαντικών πόρων του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να αυξηθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα: Δίνονται κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας, για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου τομέα, για την ψηφιοποίηση των φορολογικών Αρχών, μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων, ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις, συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομής, επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής, ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες).

Τέλος, κομβικό ρόλο για να ανταποκριθεί η χώρα ταχύτερα στις νέες ευκαιρίες και ανάγκες που προκύπτουν θα παίζουν και οι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας από τους ερευνητικούς οργανισμούς σε επιχειρήσεις καινοτομίας.

Είναι αναγκαίο να υπάρξουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να μπει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης την επόμενη ημέρα της πανδημίας, δηλαδή στην μεταcovid εποχή.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ