Ανασχεδιασμός του χάρτη των ΑΕΙ

Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση με στόχο την ποιότητα και με πυξίδα τα διεθνή δεδομένα. Πρέπει τα ελληνικά ΑΕΙ να εμφανίζονται σε σχετικά υψηλή θέση στις κατατάξεις των διεθνών ΑΕΙ, πράγμα που σήμερα δεν συμβαίνει.

Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη

Επίσης, η επαγγελματική εκπαίδευση είναι υποβαθμισμένη. Πολλά από τα διδασκόμενα αντικείμενα σύμφωνα με το ΟΟΣΑ, έχουν μικρή σχέση με ειδικότητες που πραγματικά ζητούνται στην αγορά εργασίας. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι όσοι συμπολίτες μας βρίσκονται σε εργασιακή ηλικία εμφανίζονται σε όχι ιδιαίτερα ευνοϊκές θέσεις σε διεθνείς κατατάξεις δεξιοτήτων. Είναι αναγκαίο να υπάρξει σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αναγκαία αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Χαμηλές βάσεις εισαγωγής- Αύξηση των εισακτέων

Σε ό,τι αφορά τα ΑΕΙ, βασικό θέμα είναι οι χαμηλές βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με την αύξηση των εισακτέων τα τελευταία χρόνια διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, την τελευταία διετία το ποσσοτό των εισακτέων με βάση κάτω από 10000 μόρια εκτινάχθηκε από το περίπου 25% που ήταν μεσοσταθμικά τα προηγούμενα χρόνια, στο 40% φέτος.

Η Ελλάδα στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στον δείκτη του ποσοστού αποφοίτησης του συνόλου των φοιτητών

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην Ευρώπη στον δείκτη του ποσοστού αποφοίτησης επί του συνόλου των φοιτητών. Το 2017 ο δείκτης στην Ελλάδα ήταν 94,15%.

Συνεπώς, για την αντιμετώπιση του ποιοτικού προβλήματος της Ανώτατης Εκπαίδευσης θεωρώ ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς τις εξής κατευθύνσεις:

Πρώτον: Την θεσμοθέτηση, όπως είχαμε πράξει στο παρελθόν, γενικής βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ, αλλά και ειδικής βάσης σε ένα ή δύο μαθήματα που θα κρίνει κάθε σχολή ως απαραίτητα για τους υποψήφιους φοιτητές της (π.χ. τα Μαθηματικά για τα τμήματα Μαθηματικών)

Δεύτερον: Την κατάρτιση πολυετών προγραμματικών συμφωνιών μεταξύ ΑΕΙ και Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν εισήγησης της ΕΘΑΑΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και τον αριθμό εισακτέων για τα επόμενα 4 χρόνια.

Τρίτον: Την αναβάθμιση της μεταλυκειακής επαγγελματικής εκπαίδευσης με κεντρικό σχεδιασμό για τα προσφερόμενα προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, βάσει των αναγκών και της στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας. Είναι σημαντικό να υπάρξει αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Τέταρτον: Τον ανασχεδιασμό του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και των προγραμμάτων σπουδών, με ενίσχυση γνωστικών αντικειμένων όπου αναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης στην αγορά εργασίας και σταδιακό περιορισμό ειδικοτήτων όπου παρατηρείται υπερβάλλουσα προσφορά αποφοίτων.

Πέμπτον: Θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει άνοιγμα των ΑΕΙ σε συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού για δημιουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Έκτον: Να υπάρξει δυνατότητα προσέλκυσης στα ελληνικά ΑΕΙ φοιτητών από το εξωτερικό είτε σε ειδικά πτυχιακά προγράμματα -διδασκόμενα στα αγγλικά- είτε στα κανονικά, διδασκόμενα στα ελληνικά, προγράμματα με καταβολή διδάκτρων. Αυτή η ρύθμιση θα ενισχύσει την οικονομική αυτονομία των ΑΕΙ και θα δημιουργήσει ένα πολύτιμο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΙ έχει σημαντικά οφέλη: Αφενός την καλύτερη διασύνδεση της χώρας με την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα. Αφετέρου, την τοποθέτηση της χώρας ως τοπικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή καθώς ταλαντούχοι νέοι από τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική θα μπορούν να σπουδάζουν στην Ελλάδα.

Έβδομον: Να καταρτισθεί Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης των ΑΕΙ με κριτήρια ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, ώστε να υπάρξουν αναγνωρίσιμα και διακριτά για την αριστεία ΑΕΙ. Παράλληλα, να υπάρξουν διαδικασίες για την προσέλκυση δωρεάν υποτροφιών και χορηγιών, ώστε να ενισχυθούν ποιοτικά και οικονομικά τα ΑΕΙ.

Συνεπώς, χρειάζεται ανασχεδιαμσός του χάρτη των ΑΕΙ με βάση τις κατευθύνσεις της συναίνεσης, της διαφάνειας και του σεβασμού στους θεσμούς. Απαιτείται ακαδημαϊκό όραμα και σχέδιο ανάπτυξης.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ