Αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την παιδεία

Είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε σε μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της παιδείας. Και τούτο γιατί η παιδεία είναι μια εθνική υπόθεση και αφορά στο μέλλον της πατρίδας μας.

Καθήκον του σχολείου αποτελεί η ομαλή ένταξη των μαθητών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. Στο σχολείο, οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν να μελετούν καλλιεργώντας την κριτική τους γνώση και την συνθετική τους ικανότητα. Πρέπει να δημιουργείται και πνεύμα άμιλλας που αποτελεί κίνητρο για να προοδεύσει ο μαθητής και να γίνει καλύτερος. Γι’ αυτό απαιτείται ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα.

Πλήρης ένταξη νέων τεχνολογιών

Προς την κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο να υπάρξει πλήρης ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκσυγχρονισμός αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων. Αξιοκρατικά κριτήρια στην επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και προτεραιότητα στο σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης .

Οι συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας σήμερα ζητούν άτομα με δυναμισμό, κοινωνικότητα, κριτική σκέψη, ευελιξία, δημιουργικότητα και το σχολείο πρέπει να πράξει αναλόγως καλλιεργώντας αυτές τις δεξιότητες στους μαθητές. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να υπάρξει βελτίωση και αναβάθμιση στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής. Εργαστήρια, βιβλιοθήκες, τεχνολογικά μέσα, χώροι άθλησης και τέχνης, όσο περισσότερα από αυτά υπάρχουν, τόσο περισσότερες ευκαιρίες δίνονται στους μαθητές να εργαστούν, να δημιουργήσουν κάτι δικό της, να επεξεργαστούν δεδομένα, να ανακαλύψουν ενδιαφέροντα.

Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει η ποιοτική αναβάθμιση των μαθημάτων και των προγραμμάτων που παρέχονται στα παιδιά. Ημερίδες, εισηγήσεις, αθλητικές εκδηλώσεις και ερευνητικές δράσεις μπορούν να συνεισφέρουν στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Υπάρχουν μαθήματα, όπως το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού , που είναι απαραίτητα για τον σχολικό χώρο. Το μάθημα αυτό προσφέρει στον μαθητή την δυνατότητα να γνωρίσει τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες του και ως εκ τούτου να επιλέξει την σχολή και το επάγγελμα που τον ευχαριστεί. Επίσης, είναι αναγκαία η αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης σε υπηρεσίες, εξοπλισμό και η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επίσης, είναι αναγκαία η διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την αγορά εργασίας και η ενίσχυση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Ριζικές αλλαγές στις προπτυχιακές σπουδές

Σε ότι αφορά στην Ανωτάτη Εκπαίδευση είναι απαραίτητο να υπάρξουν ριζικές αλλαγές στις προπτυχιακές σπουδές και να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του αιώνιου φοιτητή. Είναι απαράδεκτη η διαδικασία της μεταφοράς του «του μεταφερομένου», έτσι ώστε να έχουμε το φαινόμενο μαθήματα του Α’ εξαμήνου να μεταφέρονται στο 10ο ή το 12ο εξάμηνο.

Έτσι, διασπώνται η συνοχή και η αλληλουχία της διδασκαλίας. Η επιτυχής και έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών είναι καθοριστικός παράγων αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος. Ο αριθμός των αποφοίτων σε ένα ακαδημαϊκό έτος πρέπει να πλησιάζει τον αριθμό των νέων εγγράφων. Ο ρυθμός αποφοίτησης είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους δείκτες ποιότητας, ο οποίος λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της θέσης του ιδρύματος στα συστήματα κατάταξης.

Επίσης, ειδικότερα θέματα, όπως το ποσοστό των φοιτητών που εργάζεται ή αντιμετωπίζει οικονομικές ή άλλες δυσκολίες, θα πρέπει να εξετάζονται, ώστε να αναδεικνύονται οι δράσεις που μπορούν να αναληφθούν από τα ιδρύματα για την υποστήριξη αυτών των κατηγοριών των φοιτητών που επηρεάζουν εν τέλει και τον ρυθμό αποφοίτησης. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος αριθμός λιμναζόντων φοιτητών.

Η πραγματική αλλαγή στα ελληνικά πανεπιστήμια θα συντελεστεί όταν κυριαρχήσουν πλήρως η αριστεία και η αξιοκρατία.

Επίσης, είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί η δυνατότητα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την κάλυψη αναγκών των ιδρυμάτων, όπως κατασκευή φοιτητικών εστιών που είναι αναγκαίες. Επίσης, για την απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως.

Πέραν αυτών, είναι βασικό να υπάρξει και σημαντική αναβάθμιση της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σύνδεση με τις πραγματικές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στον μονόδρομο των Πανεπιστημίων και να δοθούν έτσι εναλλακτικές επιλογές σε όσους δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις μιας πανεπιστημιακής σχολής. Σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι να εξετασθούν καλές διεθνείς πρακτικές για την αναβάθμιση τη ποιότητας σπουδών.

Η αναζήτηση ενός καλύτερου αύριο για την Παιδεία είναι προτιμότερη από την αδράνεια. Είναι αναγκαίο να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία εν όψει των νέων, παγκόσμιων δεδομένων και αλλαγών.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ