Σημαντικος ο ρολος της εκπαιδευσης στην αναπτυξη της επιχειρηματικοτητας

Οι ελληνικές επιχειρήσεις δυστυχώς δεν μπορούν να βρουν προσωπικό που χρειάζονται για να εφαρμόσουν τα αναπτυξιακά τους σχέδια για το επόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, η ανεργία στην Ελλάδα παραμένει υψηλή, στο 18,5% όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 7,7% σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές. Ένας από τους λόγους είναι ότι μία μεγάλη πλειοψηφία εργαζομένων δε διαθέτει σύγχρονες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες κυρίως σε νέες τεχνολογίες αιχμής.

Συνεπώς είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προς τις εξής κατευθύνσεις:

Πρώτον: Να υπάρξει επένδυση από τις επιχειρήσεις στην εκπαίδευση των εργαζομένων, ώστε να υπάρξει βελτίωση των δεξιοτήτων και απόκτηση των γνώσεων. Σήμερα, ένας εργαζόμενος είναι εύκολο να βελτιώνει και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του. E-learning, σεμινάρια, βιβλία, διαδίκτυο μπορούν να προσφέρουν την απόκτηση νέων και ανταγωνιστικών γνώσεων στη «δια βίου κατάρτιση».

Δεύτερον: Η πολιτεία να στηρίζει την εκπαίδευση που συνδέεται με την αγορά εργασίας προωθώντας την κατάρτιση των εργαζομένων με νέες γνώσεις-δεξιότητες και συμπεριφορές. Αυτό μπορεί να το πετύχει συνεργαζόμενη με τις επιχειρήσεις. Η στήριξη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι αναγκαία για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις, που είναι οι βασικές μηχανές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας. Χρειάζεται να υπάρξουν νέες τομές που να στοχεύουν σε μία εκπαίδευση που θα υλοποιείται μέσω πρακτικών εμπειρικών μαθησιακών προτύπων.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα είναι αναγκαίος γιατί παρέχει στους νέους τα απαραίτητα εφόδια ώστε:
• Να αναλύσουν και να λύσουν προβλήματα της επιχείρησης.
• Να αναγνωρίσουν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
• Να λαμβάνουν αποφάσεις.
• Να μπορούν να καινοτομήσουν.

Έτσι, καλλιεργείται μια επιχειρηματική ικανότητα, γιατί ο σπουδαστής αποκτά γνώση περί επιχειρηματικότητας.
Επιτυγχάνεται η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τον κόσμο των επιχειρήσεων. Έτσι, αυξάνονται οι ευκαιρίες απασχόλησης λόγω της δυνατότητας των επιχειρήσεων να αποκτήσουν νέα στελέχη που διαθέτουν επιχειρηματική νοοτροπία και δεξιότητες.

Συνεπώς, θα πρέπει να μπει η επιχειρηματικότητα στα σχολικά προγράμματα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί σε αυτές μάθημα επιλογής ή έχει ενταχθεί στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών.

Ειδικότερα: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα μπορούν να στοχεύουν στην ενίσχυση των προσωπικών χαρακτηριστικών όπως: δημιουργικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών καθώς και στην γνώση για την οικονομική ζωή και κατανόηση για τον ρόλο των επιχειρήσεων στην κοινωνία. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα μαθήματα θα αφορούν στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων και εμπειριών σχετικά με τις επιχειρήσεις και στη συνειδητοποίηση ότι εκτός από την εξαρτημένη εργασία υπάρχει και ο δρόμος του επιχειρηματία.
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης εφαρμόζονται προγράμματα σπουδών στην επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο γενικών ή ειδικών μαθημάτων με ενσωμάτωση της στα παραδοσιακά μαθήματα.

Συνεπώς, η ενθάρρυνση του μαθητικού και σπουδαστικού δυναμικού προς την κατεύθυνση της επιχειρηματικότητας πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία με την στήριξη του Υπουργείου Παιδείας προς όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Ο ρόλος της Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό για να επιτευχθεί και στην Ελλάδα η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους συντελεστές της παραγωγικότητας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ