Ξεκινά το σχολείο της νέας εποχής

Ψηφίστηκε στη Βουλή το Νομοσχέδιο για την Αναβάθμιση του Σχολείου και την Ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών. Οι διατάξεις του Νομοσχεδίου συνιστούν μια αναγκαία μεταρρύθμιση που βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

(1) Την ελευθερία και την αυτονομία του σχολείου όπου θα υπάρχει πλέον ελεύθερη επιλογή βιβλίου στα σχολεία,

(2) Την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των στελεχών,

(3) Την ενίσχυση των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

(4) Την αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στην οποία θα έχουμε πλέον μόνο με πτυχίο από Σχολή Μαθητείας Κληρικών ή από ΑΕΙ και έτσι αναβαθμίζεται το επίπεδο εκπαίδευσης των κληρικών.

Με τα μέτρα αυτά θα επιτευχθεί ο στόχος που είναι η δημιουργία καλύτερων προοπτικών για τους νέους μας και ο εξορθολογισμός του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ακόμη καλύτερου σχολείου που εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα εφόδια για το παρόν και το μέλλον των νέων. Παράλληλα, δημιουργείται για τους εκπαιδευτικούς ένα πλαίσιο μεγαλύτερης ελευθερίας, διαρκούς υποστήριξης και αυξημένης λογοδοσίας.

Ειδικότερα,

Πρώτον

Δημιουργείται το σχολείο των σύγχρονων δεξιοτήτων με έμφαση στην καλλίεργεια δεξιοτήτων, όπως κριτική σκέψη, επίλυση προβλημάτων και συνεργασία.

Δεύτερον

Ίσες ευκαιρίες για όλους μέσα από την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση, ενίσχυση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με ψηφιακό εξοπλισμό, διπλασιασμός των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων.

Τρίτον

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Τέταρτον

Ενίσχυση της θέσης των εκπαιδευτικών, περισσότερη αυτονομία στα σχολεία και αξιολόγηση με έμφαση στην επιμόρφωση.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα δίνει μεγαλύτερη αυτονομία στο σχολείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα είναι η χώρα με τον χαμηλότερο δείκτη αυτονομίας στην εκπαίδευση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Συγκεκριμένα το 80% των αποφάσεων λαμβάνεται σε κεντρικό επίπεδο έναντι 35% του μέσου όρου των άλλων χωρών. Όσο περισσότερη η αποκέντρωση τόσο υψηλότερες είναι οι μαθησιακές επιδόσεις. Με βάση τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου οι εκπαιδευτικοί θα έχουν θέσεις ευθύνης για την λειτουργία των σχολείων. Οι επιδόσεις των μαθητών δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από τις βαθμολογήσεις των διαγωνισμάτων, αλλά και από άλλες πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να επιλέγουν την μορφή των διαδικασιών αξιολόγησης, αξιοποιώντας, πέραν του διαγωνίσματος, τις εργασίες, ατομικές ή ομαδικές αλλά και την δοκιμασία της
«ανεστραμμένης τάξης», όπως ορίζεται διεθνώς, δηλ. να επεξεργαστεί συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό και να παρουσιάσει ένα μέρος του μαθήματος στην τάξη.

Οι θέσεις των διευθυντών ισχυροποιούνται για την λήψη αποφάσεων αλλά και διαχώρισης του σχολικού χώρου, χωρίς να ζητείται για όλα άδεια από το Υπουργείο Παιδείας.

Όσον αφορά στο θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δίνεται έμφαση στην επιμόρφωση με διαρκή στόχο την βελτίωση και την αξιολόγηση στελεχών για την αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε και οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες τους.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα έχει καθαρά βελτιωτικό, μη τιμωρητικό χαρακτήρα, ως μηχανισμός ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών και διαρκούς βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο συμπληρωματικό μέτρο για την θέσπιση ενός ισχυρού μηχανισμού ανατροφοδότησης και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση. Η αξιολόγηση, σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο, αποτελεί κοινή πρακτική στο 90% των ευρωπαϊκών χωρών.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αν είναι μη θετική, ο εκπαιδευτικός θα παρακολουθεί υποχρεωτική επιμόρφωση, ενώ αν είναι θετική, το γεγονός θα αποτελέσει μοριοδοτούμενο κριτήριο για την επιλογή του σε θέση ευθύνης. Με την αξιολόγηση ενδυναμώνονται, οι εκπαιδευτικοί με στόχο τη συνεχή βελτίωση τους.

Επίσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι εισάγεται ο υποχρεωτικός επαγγελματικός προσανατολισμός στα σχολεία από το Δημοτικό με έμφαση στη Γ’ Γυμνασίου. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύονται εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές.

Συνεπώς, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει κομβικές ρυθμίσεις που οδηγούν στην ελεύθερη επιλογή βιβλίου στα σχολεία ενισχύοντας την κριτική ανάλυση και σκέψη, στην αυτονομία ως προς την μορφή των τετραμηνιαίων δοκιμασιών αξιολόγησης, ενδυναμώνονται οι δομές συντονισμού των σχολείων, στην έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνεργασιών από το ίδιο το σχολείο, στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και επιμόρφωση, ώστε να ενδυναμωθούν οι εκπαιδευτικοί και να ενισχυθεί το σχολείο, και αξιολογείται η ποιότητα της διοίκησης των σχολικών μονάδων με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Με τις ρυθμίσεις αυτές ξεκινά το σχολείο της νέας εποχής. Αναβαθμίζεται το σχολείο και δημιουργούνται προοπτικές ζωής για κάθε παιδί.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργού Παιδείας / π. Βουλευτή Ν. Καρδίτσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ