Μέτρα για την ανάκαμψη της οικονομίας

Η υγειονομική κρίση θα φτάσει στο τέλος της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ώστε να αρχίσουμε να επιστρέφουμε σε ρυθμούς κανονικότητας και η οικονομία να παίρνει μπρος.

Το ζητούμενο πλέον, εκτός από την διατήρηση των μέτρων στήριξης είναι η ταχύτητα της ανάκαμψης της οικονομίας.

Απαιτείται η γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδηλίων, η καταπολέμηση των φοροδιαφυγών, ώστε να μειωθούν οι φόροι και η αύξηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων.

Για να επιτευχθεί άνοδος της οικονομίας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Κυβέρνηση να προωθήσει μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη του στόχου της ανάκαμψης της οικονομίας.

Βασικοί άξονες προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι είναι η μετάβαση στην πράσινη οικονομία επενδύοντας στην κυκλική οικονομία, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις βιώσιμες μεταφορές δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας.

Η ύπαρξη του Ταμείου Ανάκαμψης εγγυάται την κατεύθυνση των αλλαγών και την στροφή προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη οικονομία. Το 60% των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου θα κατευθυνθεί προς τον εκσυγχρονισμό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα φέρουν 200.000 νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσουν σημαντικά το ΑΕΠ της χώρας μας.

Αναγκαία μέτρα για να επιτευχθεί η ανάκαμψη της οικονομίας, πέραν των φορολογικών ελαφρύνσεων άνω των 2,5 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στις 22/4/2021 για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, μέτρα που κινούνται σαφώς προς την ορθή κατεύθυνση, αφού θα κρατήσουν ζωντανές τις επιχειρήσεις και θα σωθούν θέσεις εργασίας, θεωρώ ότι είναι ένα νέο μείγμα πολιτικής για την ανάκαμψη. Ειδικότερα:

Πρώτον

Μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, κλιμακωτή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Δεύτερον

Νέα ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Τρίτον

Περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για τόνωση της ρευστότητας τους, κυρίως μέσω νέων χρηματοδοτικών εργαλείων από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Τέταρτον

Προώθηση έργων υποδομών σε λιμάνια, οδικούς άξονες και σιδηροδρομικό δίκτυο γιατί ενισχύουν σημαντικά τις προοπτικές ανάδειξης της χώρας ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου την επόμενη δεκαετία.

Πέμπτον

Να δημιουργηθεί νέο πλαίσιο των σπουδών στα Πανεπιστήμια με στόχους την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αριστείας και την σύνδεση των σπουδών με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ειδικότερα, να ενισχυθεί η έρευνα με την επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων από το εξωτερικό και την διασύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με τις στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας.

Έκτον

Να υπάρξει μια καινούργια αρχή στον τομέα της κατάρτισης και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης των ΑΕΙ σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ με στόχο την σύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης, θεωρώ ότι είναι αναγκαία και η επανακατάρτιση εργαζομένων σε τομείς (π.χ. τουρισμός, λιανεμπόριο) που έχουν πληγεί σημαντικά κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Έβδομον

Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για έναν ριζικό επαναπροσανατολισμό της Παιδείας προς μία ολοκληρωμένη στροφή προς την τεχνολογική κατεύθυνση. Η χώρα θα χρειαστεί τα προσεχή χρόνια σύγχρονους μηχανικούς και ειδικευμένους στην ενέργεια, μαθηματικούς, προγραμματιστές, βιοτεχνολόγους και άλλους επιστήμονες ικανούς να υπηρετήσουν με επάρκεια τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τις εφαρμογές της ρομποτικής, την βιοτεχνολογία, την τεχνολογία τροφίμων, την αναγέννηση του αγροτοδιατροφικού τομέα και βεβαίως την έρευνα που θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα του μετασχηματισμού της οικονομίας.

Είναι συνεπώς σαφές ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης για να πετύχει τον παραγωγικό της μετασχηματισμό που θα πρέπει να συνοδευτεί από μία μεγάλη ώθηση και γενναία αλλαγή στην Παιδεία. Έτσι, θα επιτευχθεί μια μεγάλη αλλαγή στην οικονομία που θα οδηγήσει στην ανάκαμψη της. Πιστεύω ότι μετά την πανδημία θα ακολουθήσει μια δυναμική συνθήκη επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, ικανή να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων. Άλλωστε, τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κ. Κυρ. Μητσοτάκης, πέραν της υγειονομικής ασφάλειας όλων, αυξάνουν την ρευστότητα στην αγορά, προσελκύουν επενδύσεις και βελτιώνουν το έδαφος για ανάκαμψη και δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ