Θεσμικες τομες για ευελικτο κρατος

Τα πρώτα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής και στις προσδοκίες των πολιτών. Είναι σαφές ότι η πατρίδα μας από τις μεγαλοστομίες και τον λαϊκισμό εισέρχεται σε κυβερνητική περίοδο κυρίαρχο στοιχείο της οποίας είναι ο προγραμματισμός και ο ορθολογισμός με κύριο στόχο την οικονομική, κοινωνική και αξιακή ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Οδηγούμαστε στη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους, αξιόπιστου και αποτελεσματικού στην υπηρεσία των πολιτών.

Σήμερα, το κράτος με την γραφειοκρατία, ταλαιπωρεί τους πολίτες, ενώ η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία αντιμετωπίζονται εχθρικά. Είναι συνεπώς ανάγκη να κυριαρχήσει παντού η αξιοκρατία και το Δημόσιο να λειτουργεί υπέρ του πολίτη με ταχύτητα και αμεροληψία. Η οικονομία για να μπορέσει να απαιτήσει αναπτυξιακούς ρυθμούς προϋποθέτει την διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας.

Προς την κατεύθυνση αυτή την εκσυγχρονιστική κινούνται τα πρώτα μέτρα που θεσπίστηκαν από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οργανώνεται καλύτερα η Κυβέρνηση και η κεντρική διοίκηση με τη δημιουργία νέων θεσμών και κανόνων, ακολουθώντας τα πρότυπα των θεσμικά ανεπτυγμένων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα τα μέτρα είναι τα εξής:

Πρώτον: Ισχυροποιείται η προεδρία της κυβέρνησης, η οποία θα συντονίζει το κυβερνητικό έργο, και θα υποστηρίζει τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο θα δημοσιεύονται τα σχέδια δράσης των υπουργείων και το συνολικό σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης.

Δεύτερον: Δημιουργείται νέος θεσμός του μόνιμου υπηρεσιακού γραμματέα σε κάθε υπουργείο με τριετή θητεία, ο οποίος θα επιλέγεται αντικειμενικά από το ΑΣΕΠ. Θα είναι δημόσιος υπάλληλος και θα έχει με ειδικό νόμο σημαντικές εξουσίες. Έτσι, αποκομματικοποιείται η δημόσια διοίκηση.

Τρίτον: Ανάλογες εξουσίες θα ανατεθούν και στους γενικούς διευθυντές της διοίκησης, οι οποίοι θα επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια με απολύτως διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

Τέταρτον: Θεσμοθετήθηκαν ισχυρά κυκλώματα και ασυμβίβαστα για να γίνει κάποιος υπουργός ή διοικητής φορέα, με προβλέψεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

Πέμπτον: Δημιουργείται νέα Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας, που ενοποιεί όλα τα εσωτερικά σώματα ελέγχου της διοίκησης για να καταπολεμηθεί με δραστικό τρόπο η διαφθορά, τόσο προληπτικά, όσο και κατασταλτικά. Ουσιαστικά ενδυναμώνεται ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης. Το νέο μοντέλο βασίζεται στο πρότυπο των πιο επιτυχημένων αντίστοιχων φορέων διεθνώς.

Έκτον: Θεσμοθετούνται νέοι επιστημονικοί κλάδοι δημοσίων υπαλλήλων για να στηρίξουν το επιτελικό κράτος. Νέοι επιστήμονες με υψηλά προσόντα θα ενταχθούν στο Δημόσιο.

Συνεπώς, με τα μέτρα αυτά της Κυβέρνησης τίθενται οι βάσεις για μια αξιόπιστη και ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση. Η κομματικοποίηση του κράτους είναι μια από τις βασικές παθογένειες της διοίκησης που ανεβάζει και το κόστος των υπηρεσιών και επιδεινώνουν την ποιότητα της. Είναι σαφές ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά απέτυχε πλήρως στη διαχείριση του Δημοσίου.

Σήμερα, επιτυγχάνεται η αναδιοργάνωση της κρατικής μηχανής και ο συντονισμός των υπουργών από το μέγαρο Μαξίμου που μετατρέπεται σε στρατηγείο που θα χαράσσει πολιτικές και θα διασφαλίζει την εφαρμογή των αποφάσεων και των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων. Αποκτούμε ένα σύγχρονο επιτελικό κράτος.

Οι θεσμικές αυτές τομές οδηγούν στην δημιουργία ενός ευέλικτου, αποτελεσματικού και σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει τους Έλληνες που ζουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ