Ανάγκη για ισχυρά δημόσια Πανεπιστήμια

Οι ανακοινώσεις της νέας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την Παιδεία κινούνται προς την ορθή κατεύθυνση. Βασικός στόχος είναι να άρθουν τα εμπόδια που έχει επιβάλλει ο εκπαιδευτικός λαϊκισμός.

Ειδικά για την ανώτατη εκπαίδευση θεωρώ ότι τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όπως: υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, ανεπαρκείς υποδομές, πολυδαίδαλο νομοθετικό πλαίσιο, συγκεντρωτισμό.

Ιδιαίτερα, το ψευδεπίγραφο «άσυλο» είναι μια έννοια πίσω από την οποία κρύβεται ένα πλέγμα παρανομίας, παραβατικότητας και αντιακαδημαϊκής συμπεριφοράς. Το άσυλο πρέπει να είναι μόνο άσυλο ιδεών, επιστημονικών απόψεων και απόλυτης εκπαιδευτικής ελευθερίας στην επιλογή προγραμμάτων διδασκαλίας. Δεν πρέπει το Πανεπιστήμιο να γίνεται άντρο συμμοριών ναρκεμπορίου και οργανωμένου παράνομου εμπορίου. Ορθός συνεπώς ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την κατάργηση αυτού του ασύλου, δηλαδή του ασύλου της παραβατικότητας.

Παράλληλα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την ποιοτική αναβάθμιση και την ενίσχυση της αυτονομίας των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η ποιοτική αναβάθμιση τους μπορεί να επιφέρει σημαντικά οφέλη στην πατρίδα μας, όπως, σπουδές υψηλού επιπέδου, ανακοπή φυγής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και προσέλκυση ξένων φοιτητών. Έτσι, θα προωθηθεί η ανάπτυξη και θα μειωθεί η ανεργία.

Προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν από την Κυβέρνηση μέτρα στις εξής κατευθύνσεις:

Πρώτον: Να υπάρξει μεγαλύτερη χρηματοδότηση, όχι μόνο από το κράτος, αλλά και από άλλες πηγές για να επιτευχθεί αύξηση του αριθμού των καθηγητών και του λοιπού διδακτικού, εργαστηριακού και διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων καθώς και για τη βελτίωση των υποδομών, εργαστηρίων και αιθουσών των Ιδρυμάτων.

Δεύτερον: Περαιτέρω ανάπτυξη της διεθνούς διάστασης και εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Ενίσχυση των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) με στόχο την προσέλκυση φοιτητών αλλοδαπών, κυρίως από τις χώρες της Μεσογείου.

Τρίτον: Συνεχής ποιοτική αναβάθμιση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, με χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τέταρτον: Διασύνδεση της έρευνας με την τεχνολογία και την αγορά εργασίας με νομοθετικές ρυθμίσεις και η σύνδεση της εργασίας με τα Προγράμματα Σπουδών.

Πέμπτον: Ενεργοποίηση των ερευνητικών ινστιτούτων-κέντρων αριστείας ως οριζόντιων διεπιστημονικών ακαδημαϊκών δομών που προκαλούν συνέργειες και προώθηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Έκτον: Ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και μέριμνας των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής.

Έβδομον: Αναβάθμιση της δια βίου εκπαίδευσης.

Όγδοον: Να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι είναι αναγκαία η επαναφορά των Συμβουλίων Ιδρύματος. Να υπάρξουν Ιδρύματα ακαδημαϊκά πραγματικά αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα και εξωστρεφή.

Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να υπάρξει και να θεμελιωθεί αμφίδρομη συνεργασία της εκάστοτε εκλεγμένης κυβέρνησης με τις διοικήσεις των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της προσφοράς των πανεπιστημίων μας στην Εκπαίδευση, την έρευνα, την μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη της χώρας μας.

Είναι συνεπώς αναγκαία για την ανάπτυξη της Ελλάδας η ύπαρξη ισχυρών δημόσιων Πανεπιστημίων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν οι επερχόμενες μεταρρυθμίσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ελλάδας. Για την Νέα Δημοκρατία η πιο σημαντική επένδυση για την χώρα είναι η επένδυση στην Παιδεία και δη στην ανώτατη που αποτελεί την ατμομηχανή για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ