Αθηνά Φούντα: Μας μιλάει για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη διότι φιλοξενήθηκα στα γραφεία της F.F.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, προκείμενου να ενημερωθούν οι αναγνώστες από τους πιο καταρτισμένους συμβούλους επιχειρήσεων. Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους της F.F.ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. Είχα τη χαρά να συνομιλήσω με την Αθηνά Φούντα, λύνοντάς μου όλες τις απορίες.

Επιτέλους έχουμε νέα προγράμματα ΕΣΠΑ. Ποια είναι και που απευθύνονται; 

Στις 19/12/2018 ανακοινώθηκαν 2 προγράμματα.

Το πρώτο πρόγραμμα φέρει το τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», οποίο αναφέρεται σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Αγροδιατροφή και στην Βιομηχανία Τροφίμων, στην Ενέργεια, στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, στο Περιβάλλον, στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, στην Υγεία και στα Υλικά – Κατασκευές.

Το δεύτερο πρόγραμμα φέρει το τίτλο «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» και αναφέρεται στο λιανικό εμπόριο, στην εστίαση και στην εκπαίδευση.

Αναφέρεσαι στο πολυπόθητο πρόγραμμα για την εστίαση και το λιανικό εμπόριο… 

Ακριβώς! Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο περίμεναν εδώ και αρκετά χρόνια οι επιχειρήσεις στους τρεις αναφερόμενους κλάδους και αναμένεται μεγάλη συμμετοχή…

Όπως γνωρίζω, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί μία επιχείρηση να αιτηθεί το επιχειρηματικό της σχέδιο. Θα ήθελες να μας τις αναφέρεις; 

Φυσικά, θα τις αναφέρω για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι: α) Να έχουν κλείσει 3 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή να έχουν ιδρυθεί το αργότερο μέχρι 31/12/2015, β) να έχουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας και γ) να έχουν τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εργασίας.

Σχετικά με το πολυπόθητο πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», οι προϋποθέσεις είναι: α) Να έχουν κλείσει 3 χρόνια λειτουργίας, δηλαδή να έχουν ιδρυθεί το αργότερο μέχρι 31/12/2015, β) να έχουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας και γ) να έχουν τουλάχιστον 2 ετήσιες μονάδες εργασίας οι επιχειρήσεις στην εστίαση, 1 ετήσια μονάδα εργασίας οι επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο και 5 μονάδες εργασίας οι επιχειρήσεις στην εκπαίδευση-κοινωνική μέριμνα.

Όταν λέμε ετήσιες μονάδες εργασίας τι εννοούμε; 

Οι ετήσιες μονάδες εργασίας προκύπτουν από τον αριθμό των εργαζομένων και το καθεστώς απασχόλησης. Ο κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να βεβαιωθεί ότι πληροί τις βασικές προϋποθέσεις, θα του συνιστούσα να απευθυνθεί στην εταιρεία μας και εμείς κατόπιν δωρεάν ελέγχου των δικαιολογητικών που ζητάμε, θα τον ενημερώσουμε για την επιλεξιμότητα ή μη.

Εφόσον μία επιχείρηση είναι επιλέξιμη, τι δαπάνες μπορεί να αιτηθεί; 

Σχετικά με το «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», οι δαπάνες που επιδοτούνται μέσω του προγράμματος είναι: Μηχανήματα – Εξοπλισμός, Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών ,Συσκευασία – Ετικέτα – Branding ,Ψηφιακή Προβολή, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες, Μεταφορικά Μέσα και Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό). Το ποσοστό της επιδότησης είναι από  50% έως 65%, το οποίο καθορίζεται με βάση τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Και το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»;

Για το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», δηλαδή αυτό που αφορά την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και την εκπαίδευση, οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι: Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος, Μηχανήματα-Εξοπλισμός, Μεταφορικά μέσα, Ψηφιακή Προβολή, Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών, Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) και Δαπάνες μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό επιδότησης είναι στο 50% .

Θεωρώ πως υφίστανται και άλλοι παράμετροι για το κάθε πρόγραμμα… 

Φυσικά. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τους βασικούς παράγοντες. Από εκεί και πέρα κάθε επιχείρηση αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση, καθώς οι ανάγκες και οι στόχοι διαφέρουν.

Εσείς ως εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων, πώς θα βοηθήσετε μία επιχείρηση που επιθυμεί να αιτηθεί; 

Στην F.F. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, παρέχουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο εξατομικευμένη ενημέρωση, έλεγχο δυνατοτήτων- πιθανοτήτων ένταξης, ανασκόπηση καταγραφής αναγκών επιχείρησης, εκπόνηση οικονομικού πλάνου (συναντήσεις για προτιμολόγια, προσφορές κλπ), εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και υποβολή του στο σύστημα των κρατικών επενδύσεων και παρακολούθηση του κάθε έργου μέχρι έκδοσης αποτελεσμάτων.

Αθηνά Φούντα, σ’ ευχαριστώ. Ήταν χαρά μου που συζητήσαμε για θέματα που αφορούν μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας… 

Και εγώ σ’ ευχαριστώ που δείχνεις εμπιστοσύνη σε εμάς για την ενημέρωση του αναγνώστη…

Συνέντευξη: Βιβή Κάραλη 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ