Ποια είναι τα οφέλη της θεραπείας ζεύγους;

Συνήθως σκεφτόμαστε τη θεραπεία ως έσχατη λύση. Υποθέτουμε ότι μόνο ζευγάρια με «σοβαρά» ζητήματα χρειάζεται να απευθυνθούν για βοήθεια. Όμως, όλα τα ζευγάρια μπορούν να βελτιώσουν και να ενισχύσουν τη σχέση τους…

Η θεραπεία ζεύγους όμως είναι ένας τρόπος θεραπείας που στοχεύει να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ δύο ενηλίκων που εμπλέκονται σε μια σχέση. Είναι η συνειδητή προσπάθεια δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια για να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, καθώς οι δύο ξεχωριστοί κόσμοι τους, συναντιούνται.

Είναι η ευκαιρία που προσφέρουν στους εαυτούς τους ώστε να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, και να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα. Η αξία της θεραπείας ζευγαριού είναι μεγάλη γιατί συντελεί στη διαμόρφωση ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης των συντρόφων, που αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη διατήρηση του κλίματος αρμονικής συνύπαρξης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια.

Τα οφέλη της θεραπείας ζεύγους

Κατανόηση της δυναμικής της σχέσης.

Κάθε άτομο φέρνει και κάτι διαφορετικό σε μια σχέση αφού μεγαλώνει και διαπαιδαγωγείται διαφορετικά. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την κατανόηση αυτής της δυναμικής. Η θεραπεία ζεύγους, διευκολύνει την επικοινωνία και την κατανόηση των κινήτρων του άλλου καθώς και των συνεχών δυσαρεσκειών και παραδοχών που θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί.

Βελτίωση της επικοινωνίας μέσα στην σχέση.

Ενώ οι σχέσεις συχνά σχηματίζονται και στερεοποιούνται από την εμπιστοσύνη και το άνοιγμα, αυτές οι δύο έννοιες μπορούν να αμφισβητηθούν στην πορεία του χρόνου. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια αποσύνδεση και μια απόσταση μεταξύ των ζευγαριών, ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερα θέματα. Η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της επικοινωνίας και στη βελτίωση της οικειότητας ξανά. Ενισχύοντας την επικοινωνία, η αμοιβαία κατανόηση επιτυγχάνεται ώστε το ζευγάρι να έχει μια θετική προσέγγιση κατά την επίλυση συγκρούσεων.

Βελτίωση και ενίσχυση της σχέσης.

Η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη στις σχέσεις και προκαλεί συχνά άγχος. Η σχέση μπορεί να τσαλακωθεί από ζήλια και διαφορετικά προσωπικά συμφέροντα. Αυτά τα ζητήματα τείνουν να κορυφώνονται με δύσκολες μάχες. Η θεραπεία βοηθά στην καλύτερη κατανόηση τόσο του εαυτού όσο και των άλλων στη σχέση.

Εστιασμός στην προοπτική της σχέσης.

Το κάθε μέλος της σχέσης «βλέπει» μέσα από το υποκειμενικό του πρίσμα την σχέση, τον άλλον και τον εαυτό του. Στόχος της θεραπείας είναι ο εστιασμός στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κατανοείται η σχέση και ο άλλος. Το ζευγάρι μπορεί να αρχίσει να βλέπει το ένα το άλλο και τις αλληλεπιδράσεις του με πιο προσαρμοστικούς τρόπους.

Τροποποίηση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς.

Τα ζευγάρια μέσα στον κοινό τους χρόνο έχουν παγιώσει έναν συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Η θεραπεία ζεύγους, βοηθάει να βελτιώσουν τις αλληλεπιδράσεις τους και φυσικά, όταν αυτό συμβαίνει, να μην συμμετέχουν σε ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές, ψυχολογικές ή οικονομικές βλάβες.

Ενίσχυση της εγγύτητας και μείωση της συναισθηματικής αποφυγής.

Τα ζευγάρια που αποφεύγουν να εκφράζουν τα προσωπικά τους συναισθήματα τίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να γίνουν απομακρυσμένα συναισθηματικά και να αναπτυχθούν. Η θεραπεία ζεύγους βοηθά στην ανάδειξη των συναισθημάτων και των σκέψεων που φοβούνται να εκφράζουν το ένα άτομο στο άλλο. Έτσι ενισχύεται η εγγύτητα μέσα από το μοίρασμα των αληθινών συναισθημάτων τους με έναν τρόπο που τελικά θα τους φέρει πιο κοντά.

Προώθηση των δυνατών σημείων.

Όλες οι σχέσεις έχουν αποθέματα και πλεονεκτήματα στα οποία στηρίζεται η ανθεκτικότητα τους. Η θεραπεία ζεύγους, αποκαλύπτει στα ζευγάρια τα σημεία εκείνα που βοηθούν τους ίδιους και την σχέση να λειτουργούν αποτελεσματικά.

Ακόμα και στην περίπτωση που το ζευγάρι συναποφασίσει τον χωρισμό ως την πιο χρήσιμη λύση για τους ίδιους και τη σχέση, κύριο μέλημα της θεραπείας ζεύγους είναι αφενός η ομαλή μετάβαση σε μια διαφορετική πλέον σχέση μεταξύ τους και αφετέρου η αποτελεσματική συνεργασία στην ανατροφή και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αν αυτά υπάρχουν.

Τέλος, προϋπόθεση για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η προθυμία του κάθε ατόμου να αναλάβει ενεργό ρόλο στα προβλήματα, καθώς και τη διαδικασία θετικής αλλαγής. Τίποτα δεν επιλύεται εκτός εάν και τα δύο άτομα είναι ανοικτά για να αλλάξουν κάποια πτυχή της συμπεριφοράς τους.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.psychology.gr

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ