Μεταρρυθμίσεις για να υπάρξει ανάπτυξη

Ύστερα από τη δραματική παγκόσμια ύφεση της φετινής χρονιάς, θεωρώ ότι, από τα μέσα του 2021, θα αρχίσουν να δημιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης. Ήδη, τα πρώτα σημάδια φαίνονται στις διεθνείς αγορές.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με τρόπο που θα αυξήσει το κατά κεφαλήν εισόδημα, θα ενισχύσει την κοινωνική συνοχή, αλλά και θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της χώρας, απαιτεί μεταρρυθμίσεις στην Οικονομία, στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Δικαιοσύνη, στην Δημόσια Διοίκηση.

Θεωρώ ότι βασικές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να υπάρξει υγιής ανάπτυξη είναι οι εξής:

Πρώτον: Το κέντρο βάρους της ελληνικής οικονομίας να μετατοπιστεί προς την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της, κυρίως στην παραγωγή αγαθών, όπως τα γεωργικά προϊόντα, και στην ναυτιλία. Παράλληλα, με αξιοποίηση των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων, η χώρα να επιτύχει την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Δεύτερον: Δραστική μείωση του κόστους εργασίας με μείωση του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους.

Τρίτον: Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό και καινοτομία.

Τέταρτον: Επενδύσεις σε υποδομές με προτεραιότητα σε αυτές που μεταφέρουν εμπορεύματα, όπως οι σιδηροδρομικές και οδικές προσβάσεις στα σύνορα και εξαγωγικά λιμάνια.

Πέμπτον: Ενίσχυση της έρευνας σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Έκτον: Ενίσχυση της ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα.

Έβδομον: Σύνδεση της κατανομής τμήματος της κρατικής χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες με την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων.

Όγδοον: Επέκταση του δικτύου προτύπων σχολείων όλων των βαθμίδων.

Έννατον: Περισσότερη αυτονομία στα ΑΕΙ ως προς την εσωτερική οργάνωση, την διαχείριση των πόρων, τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών.

Δέκατον: Άνοιγμα των Πανεπιστημίων σε συνεργασία με ιδρύματα του εξωτερικού.

Η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει τις βάσεις για να μπει η χώρα, μετά την πανδημία, σε αναπτυξιακή τροχιά

Είναι πάντως σημαντικό ότι η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει τις βάσεις για να μπει η χώρα, μετά την πανδημία, σε αναπτυξιακή τροχιά. Δεκάδες επενδύσεις, ξένες και εγχώριες βρίσκονται στα «σκαριά». Οι αποκρατικοποιήσεις έχουν ξεκολλήσει. Ακόμα και η εμβληματική ΛΑΡΚΟ πήρε το δρόμο της ιδιωτικοποίησης. Τα έργα στο Ελληνικό επιτέλους ξεμπλόκαραν. Ο κλάδος της ενέργειας και ιδιαίτερα των αναπτυξιακών πηγών, προσελκύει δισεκατομμύρια. Οι κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας δημιουργούν φιλοεπενδυτικό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαία η επένδυση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Microsoft. Η αλλαγή του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα οδήγησε την Pfizer στην απόφαση να ανοίξει και έναν δεύτερο κόμβο στην Ελλάδα, πάλι τη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι το 15% έως 20% των αιτήσεων που δέχθηκε η εταιρία για τις θέσεις εργασίας, προέρχεται από Έλληνες που ζούσαν στο εξωτερικό και επιστρέφουν στην πατρίδα τους γιατί βρίσκουν δουλειά στην οποία θα αξιοποιήσουν τις δεξιότητες τους.

Είναι συνεπώς σαφές ότι για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να αντιμετωπίσει με επιτυχία τον διπλό «βρόχο» των δημοσιονομικών εξελίξεων και μη εξυπηρετούμενων δανείων χρειάζεται ισχυρές επενδύσεις.

Είναι σαφές ότι μόνο με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά την πανδημία του κορωνοϊού

Για να προσελκύσει συνεπώς επενδύσεις απαιτούνται ισχυρές μεταρρυθμίσεις που θα στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύουν το εξαγωγικό και παραγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας. Επίσης, να δοθούν κίνητρα για μεγαλύτερες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις αξιοποιώντας και τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σαφές ότι μόνο με ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα μετά την πανδημία του κορωνοϊού.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ