Μέτρα για να μη χαθεί η ανάκαμψη, από τον Σπύρο Ταλιαδούρο

Ο απολογισμός της πολιτικής που εφαρμόστηκε από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία που πέρασε επιβεβαιώνουν ότι οι φόροι και οι υψηλές εισφορές αποδεκάτισαν τους πολίτες, οδήγησαν ένα τμήμα του στη μαύρη οικονομία, συρρίκνωσαν την επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνοντας έτσι την ανεργία και τη φυγή των νέων στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι τριπλάσια από όλα τα άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτυγχάνει μόνο υπερφορολόγηση για να εμφανίσει ότι έχει υπερπλεονάσματα αδυνατώντας να προωθήσει την ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας. Μεγάλες επενδύσεις όπως: το Ελληνικό και η Cosco, αν και δρομολογημένες, τελματώνουν. Μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, όπως: των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και των Ελληνικών Πετρελαίων καθηλώνονται, κυρίως λόγω των δογματικών αγκυλώσεων της Κυβέρνησης.

Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι τα εισοδήματα των φορολογουμένων έχουν συρρικνωθεί κατά 26,7 δις ευρώ την τετραετία της διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο η ασφαλιστική μεταρρύθμιση εξαφάνισε μέσα σε ένα χρόνο 450 εκατομμύρια ευρώ. Τον περασμένο μήνα οι εγγεγραμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργοι ανήλθαν σε 1.109.385 άτομα. Το Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 29.325. Το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας παραμένει ισχυρότατο. Ακόμα και η κληρονομιά ενός ακινήτου έχει καταστεί πλέον ασύμφορη, λόγω των υψηλών φόρων. Πέρυσι, οι αποποιήσεις ανήλθαν στις 150.000 αυξημένες κατά 431% έναντι του 2013.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει στην ιστορία ως η Κυβέρνηση των φόρων, των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 2018, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ έγιναν κατασχέσεις σε 816.721 τραπεζικούς λογαριασμούς για χρέη προς το Δημόσιο. Το σύνολο των οφειλών των πολιτών προς την Εφορία ξεπερνά τα 104 δις ευρώ και 1.168.438 φορολογούμενοι υπέστησαν το 2018 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Αποτέλεσμα αυτών, σε συνδυασμό με την αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία των μεταρρυθμίσεων, είναι ότι επηρεάζονται αρνητικά οι επενδύσεις. Παράλληλα, η υψηλή φορολογία περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, συρρικνώνει την φορολογική βάση και συγκρατεί την βελτίωση της εμπιστοσύνης.

Συνεπώς, για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο οικονομικό περιβάλλον και να μην χαθεί η ανάκαμψη της οικονομίας πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Ειδικότερα:

Πρώτον: Να ολοκληρωθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής και να καταστεί δυνατή η μόνιμη επιστροφή στις διεθνείς αγορές με βιώσιμους πόρους. Χρειάζεται συνεπώς να δοθεί έμφαση στις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης, την ασφάλεια δικαίου και την επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης.

Δεύτερον: Μείωση του υψηλού ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να απελευθερωθούν τραπεζικά κεφάλαια για υγιείς επενδύσεις.

Τρίτον: Αλλαγή στο μίγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών συντελεστών και του εξορθολογισμού των δημοσίων δαπανών.

Τέταρτον: Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για αναπτυξιακά έργα.

Πέμπτον: Προσέλκυση, με μεγαλύτερη ένταση ξένων επενδύσεων, οι οποίες βοηθούν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, στην ενίσχυση των εξαγωγικών επιδόσεων και στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Έκτον: Προώθηση και ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων με ενίσχυση των συμπράξεων ιδιωτικού και δημοσίου τομέα καθώς και λήψη μέτρων για να αρθούν τα υφιστάμενα αντικίνητρα για τους επενδυτές.

Έβδομον: Να υπάρξει αύξηση επένδυσης στην γνώση, ώστε να ενδυναμωθεί το τρίγωνο: Εκπαίδευση – Έρευνα – Καινοτομία, πράγμα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Είναι συνεπώς σαφές ότι για να μη χαθεί η ανάκαμψη χρειάζεται ένας άλλος δρόμος. Με λιγότερους φόρους και εισφορές. Με περισσότερες επενδύσεις που θα φέρουν νέες και καλά πληρωμένες δουλειές. Με έσοδα που θα οδηγήσουν σε διαρκή αύξηση του δημοσίου πλούτου, τον οποίον θα ωφελούνται όλοι οι Έλληνες, πρωτίστως οι πιο αδύναμοι.

Σπύρος Ταλιαδούρος

Υφυπουργός Παιδείας

Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ