Για ένα αναπτυξιακό άλμα

Ύστερα από μια παρατεταμένη περίοδο ύφεσης στην οικονομία λόγω των αβεβαιοτήτων που προκαλεί σε παγκόσμιο επίπεδο ο κορωνοϊός, υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι η χώρα μας δεν θα αργήσει να γυρίσει σελίδα. Και τούτο γιατί ο Πρωθυπουργός κ. Κυρ. Μητσοτάκης έχει φροντίσει να απαλλάξει από την αγορά βάρη μειώνοντας σημαντικά τους φόρους για επαγγελματίες και επιχειρήσεις και παράλληλα έχει δημιουργήσει μια εικόνα αξιοπιστίας για την χώρα, όπως προκύπτει από τις θετικές εκθέσεις όλων των οίκων αξιολογήσεων, ώστε μα προσελκυστούν επενδύσεις.

Επίσης, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης εμπεριέχει κάθε είδους μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες αφορούν την βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και βασικές πρωτοβουλίες μέσα από δάνεια και συγκεκριμένες τομεακές επιδοτήσεις. Για πρώτη φορά ένα τέτοιο επενδυτικό εργαλείο έχει τόση μεγάλη αναλογία συμμετοχής ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, 106 επενδυτικά προγράμματα και 67 μεταρρυθμίσεις που περιγράφονται και κοστολογούνται με ακρίβεια περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» που κατατέθηκε στην Ευρωπαική Επιτροπή, ώστε να εγκριθεί και να υπάρξει απορρόφηση των πόρων του Ταμείου.

Είναι σημαντικό για την Ελλάδα ότι έχει δημιουργηθεί ένα αξιοζήλευτο επενδυτικό περιβάλλον. Και τούτο προκύπτει από την μεγάλη πτώση των επιτοκίων δανεισμού ως απορροια της εμπιστοσύνης των αγορών, την μείωση των φορολογικών συντελεστών κέρδους από το 24% στο 22%, στην περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρείς ποσοστιαίες μονάδες, τον περιορισμό κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες της προκαταβολής φόρου, την έκπτωση κατά 100% στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, την αύξηση των δανειακών κεφαλαίων κατά 4-5 δις ευρώ τον χρόνο από τις τράπεζες, αλλά και άλλες διευκολύνσεις σχετικά με την μορφή και τη διάρκεια των αποσβέσεων.

Επίσης, το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2021-2024 προβλέπει ότι με την αξιοποίηση των 32 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, η Ελλάδα θα ανακτήσει την απώλεια του ΑΕΠ που έχουμε από την πανδημία του κορωνοϊού και την επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα μέσα στο 2022. Παράλληλα, αναμένεται να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης κατά 0,7% για φέτος, 2,3% το 2022 και κατά 1,3% τα έτη 2023 και 2024.

Η βάση για τους σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που προβλέπει το σχέδιο είναι η πλήρης αξιοποίηση των 30,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που θα δώσει μια συνολική ωφέλεια 60 δις ευρώ στην πραγματική οικονομία μέσα από μεγάλα δημόσια έργα και ιδιωτικές επενδύσεις. Και τούτο γιατί η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και η επιτάχυνση των επενδυτικών σχεδίων αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης. Έτσι, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάπτυξης θα μετατρέψουν την χώρα σε ένα απέραντο εργοτάξιο τα επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια και θα διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας.

Είναι συνεπώς σαφές ότι πλέον η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να πετύχει ένα αναπτυξιακό άλμα από το δεύτερο εξάμηνο του 2021. Έτσι, θα ξεκινήσει μια σημαντική πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ