Αναγκαία η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, η κατάρτιση και η δια βίου μάθηση είναι ο μεγαλύτερος ασθενής του χώρου της Παιδείας. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν παρέχει επαρκείς γνώσεις και εφόδια που χρειάζονται οι νέοι για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Η κατάρτιση είναι αποτελεσματική όταν είναι ποιοτική

Η επένδυση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση έχει καίρια σημασία για την αύξηση της παραγωγικότητας και την καταπολέμηση της ανεργίας. Το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις γρήγορες εξελίξεις και αλλαγές και αυτό απαιτεί συνεχή κατάρτιση. Η κατάρτιση, αρχική και συνεχιζόμενη, είναι αποτελεσματική όταν είναι ποιοτική.

Καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και η ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, εργοδοτών και εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις –όπως και οι άνθρωποι που τις διοικούν- είναι αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας και χωρίς εύρωστη και υγιή επιχειρηματικότητα μια κοινωνία δεν μπορεί να προοδεύσει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αλλά και να δώσει την ευκαιρία στους νέους της να σχεδιάσουν την ζωή τους όπως επιθυμούν.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να υπάρξει αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και τούτο γιατί στην Ελλάδα μόνο το 28% των μαθητών επιλέγουν να φοιτήσουν σε ένα επαγγελματικό σχολείο, ενώ σε χώρες όπως η Γερμανία και η Φιλανδία το αντίστοιχο ποσοστό ξεπέρνα το 60%. Ο λόγος είναι απλός. Τα σχολεία αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας και προσφέρουν γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση.

Η επαγγελματική εκπαίδευση δεν θα είναι πλέον μια λύση ανάγκης για λίγους. Ο στόχος είναι να μετατραπεί σε συνειδητή επιλογή για όσους μαθητές και μαθήτριες θέλουν να μπουν πιο άμεσα στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα σπουδών για την επαγγελματική εκπαίδευση θεωρώ ότι δεν πρέπει να καταρτίζονται μόνο από το Υπουργείο Παιδείας. Θα πρέπει να προκύπτουν ύστερα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, τους περιφερειάρχες, τα επιμελητήρια, τους συνδέσμους της βιομηχανίας, του τουρισμού, της αγροτικής παραγωγής κ.α., ώστε να εντοπίσουν τα τεχνικά επαγγέλματα που ανταποκρίνονται πραγματικά στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα για να αναπτυχθεί.

Απαιτείται μία παρέμβαση ουσίας στον χώρο ανάμεσα στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο, με την εισαγωγή αφενός ενός επιπέδου που δεν υπήρχε στο ελληνικό σύστημα και αφορά τα επαγγελματικά σχολεία μετά το γυμνάσιο, και αφετέρου τον επαναπροσδιορισμό και την αναβάθμιση των επαγγελματικών λυκείων και ΙΕΚ. Με βάση μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει στην Ευρώπη μεγαλύτερη ανάγκη για προσωπικό από αυτά τα επίπεδα εκπαίδευσης.

Συνεπώς, είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα μέτρα για να επιτευχθεί η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανεργία. Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί αποτελεσματική και ελκυστική επιλογή που οδηγεί στην εξασφαλισμένη απασχόληση καθώς και σημαντικό εργαλείο για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας μας

Επισημάνσεις του Σπύρου Ταλιαδούρου

π. Υφυπουργός Παιδείας / π. Βουλευτής Ν. Καρδίτσας

https://toperiodikomou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ